Sara Recabarren är en av tre ledamöter i FGJ-styrelsen som ville ställa in det extra årsmötet på fredag. FOTO: Tor Johnsson

Öppen strid inom FGJ-styrelsen

3 oktober, 2017

Bråket i FGJ Flera ledamöter i FGJs styrelse ställer sig på revisorernas sida och vill ställa in det extra årsmötet. UPPDATERAS

I fredags höll FGJ styrelsemöte. På bordet fanns bland annat ett förslag från tre styrelseledamöter – Valeria Helander, Sara Recabarren och Jessica Ziegerer – om att ställa in det extra årsmötet på fredag. Bakgrunden var bland annat kritiken från de egna revisorerna, som Journalisten berättat om.

– Förutsättningarna för förslaget har ändrats. En av de saker som hänt är att revisorerna riktat skarp kritik. Det tycker jag att man i en ideell förening ska lyssna på, säger Jessica Ziegerer.

Sara Recabarren menar att arbetet med propositionen och det extra årsmötet gått väldigt fort.

– Vi tog ett snabbt beslut i styrelsen den 22 augusti om att ta frågorna till årsmötet. Ordförande kände att han inte kunde arbeta med projekten ideellt, samtidigt hade vi inte fått skriftligt underlag till alla projekt, säger Sara Recabarren.

Under mötet den 22 augusti fick de information av Terje Carlsson om, vad de uppfattade som, långt framskridna planer på ett samarbete om en årlig utmärkelse med en prissumma på en miljon kronor, som skulle delas ut vid Grävseminariet.

– Vi var tagna av summan, det kändes som att det var bråttom. Och när det var en så hög summa som en miljon kronor kändes det viktigt att bli klar med detaljerna, säger Sara Recabarren.

– I efterhand har vi insett att vi fick vilseledande information.

Menar du att det var ett medvetet vilseledande?
– Jag kan inte se att det var någon miss. Vi var så knockade av en så stor summa pengar att vi ställde en massa frågor, ingenting fick oss att tro att det inte fanns något konkret att ta på. Vi frågade vid flera tillfällen om det fanns någon hake med projektet, men fick inte den uppfattningen. Men så sent som i fredags hade inga möten med motparten hållits.
 
Inte heller Jessica Ziegerer kan se hur det skulle röra sig om ett missförstånd.

Terje Carlsson menar att han aldrig haft för avsikt att skönmåla:

– Att två ledamöter uppfattar informationen vid den första presentationen som vilseledande är bara att beklaga och innebär att min muntliga framställan kunde ha gjorts betydligt bättre. Min avsikt har aldrig varit att skönmåla förutsättningarna för ett eventuellt utvecklat samarbete med våra sponsorer. Jag kan bara konstatera att en klar majoritet av de närvarande inte säger sig ha fått vilseledande information på samma möte, säger Terje Carlsson.

Uppdatering: Journalisten har tagit del av en styrelsechatt som visar att fler personer än Jessica Ziegerer och Sara Recabarren tolkat dragningen som att planerna var längre framskridna än vad de var.

När styrelsen röstade om förslaget vann styrelsens linje att stå fast vid årsmötet med röstsiffrorna 4-3. Ordföranden Terje Carlsson deltog i omröstningen, trots att Recabarren och Ziegerer påtalade jäv.

– Jag tycker det är direkt oseriöst av honom att delta, och inte se att man är jävig när det är en proposition som handlar om att uttryckligen arvodera Terje Carlsson, säger Sara Recabarren.

– Mitt förtroende för Terje Carlsson är väldigt skadat.

Terje Carlsson:

– Deras förslag och deras argumentation om att ställa in det extra årsmötet handlade överhuvudtaget inte om mig som person eller om huruvida just Terje Carlsson skulle vara den som tilldelas ett uppdrag för FGJ.

Recabarren och Ziegerer föreslog också att dra in Terje Carlssons lön retroaktivt för perioden 22 augusti-6 oktober, också på grund av den vilseledande information de menar sig ha fått den 22 augusti.

Också det förslaget röstades ner av styrelsen, med siffrorna 3-2. Terje Carlsson deltog inte i beslutet.

Terje Carlsson betonar att det bland ledamöter i styrelsen finns ett tydligt stöd för att genomföra Framtid FGJ:

– De tre ledamöter som av olika skäl inte kunde närvara på styrelsemötet i fredags hade innan mötet informerat mig om sin hållning. Förslaget att dra tillbaka propositionen stöds av en minoritet, tre av nio styrelseledamöter.

I en debattartikel publicerad på Journalisten igår försvarar FGJs vice ordförande Kerstin Weigl och kassör Bosse Vikingssson idén om ett extra årsmöte och förklarar varför det brådskar att genomföra FGJs nya projekt. Samarbetet med Bokmässan och planerna på en nordisk databasjournalistikkonferens har stor potential att stärka föreningen, skriver de, och beslut måste tas nu för att de ska kunna bli av.

Mathias Ståhle, suppleant i FGJ-styrelsen, kommenterar bråket i ett facebookinlägg: "Jag har under alla mina år som föreningsaktiv aldrig varit med om att en förenings lekmannarevisorer försöker få föreningens valda styrelse att dra tillbaka ett redan lagt förslag (som medlemmarna ska få rösta om i god demokratisk ordning) genom att hota styrelsens medlemmar med nekad ansvarsfrihet om de inte drar tillbaka kallelsen. I min värld innebär ett sådant yrkande från revisorerna också att man vill att styrelsen avgår med omedelbar verkan. Det lär bli en spännande extrastämma i Göteborg den 6 oktober. Om du är medlem i FGJ och bryr dig om vad som händer med vår förening i framtiden är det viktigt att du kommer på det här mötet."

Bråket i FGJ

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies