Fälls för uppgifter om tidigare drogmissbruk

8 november, 2019

MEN-beslut Vi i Solna/Direktpress klandras av Pressens Opinionsnämnd för uppgifter om en 24-årings tidigare drogmissbruk.

Vi i Solna och systertiteln Vi i Rinkeby/Kista publicerade förra vintern ett reportage om ett fotbollslag som vände sig till personer som levt i kriminalitet, drogmissbruk eller hemlöshet. Flera personer intervjuades, bland dem en 24-årig man som i ett år varit drogfri från tidigare missbruk.

Mannen anmälde Vi i Solna till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Han menade att tidningen hade publicerat hans bild, del av hans namn och vilket område han bodde i utan att han var medveten om det, och ansåg att uppgifterna var kränkande och skadade hans rykte.

Tidningen påpekade att man skrivit en positiv artikel om verksamheten. Reportern hade varit på plats i två timmar, och ingen närvarande hade kunnat missa att han kom från tidningen och var där för att skriva en artikel. Med hänsyn till den personliga integriteten publicerade Vi i Solna inte anmälarens hela namn och valde också att inte publicera en del av uppgifterna mannen lämnade om sitt tidigare liv.

PO konstaterar att det finns oklarheter kring kommunikationen mellan an­mälaren och reportern; anmälaren finns till exempel inte med på en gruppbild när reportern bad den som inte ville vara med i bild att stiga åt sidan.

PO kan därför ”inte bortse från att anmälaren kan ha varit omed­veten om i vilken omfattning han skulle komma att exponeras i artikeln”.

När det handlar om så pass känsliga uppgifter som missbruk har tidningen ett särskilt an­svar att kontrollera att utpekade personer är införstådda med vad som kan komma att publiceras, och tidningen har ett självständigt ansvar för att be­döma om det är motiverat att publicera känsliga uppgifter, skriver PO, och menar att Vi i Solnas artikel orsakat anmälaren en oförsvarlig publici­tetsskada.

PON instämmer i POs bedömning och klandrar tidningen.

Två ledamöter var dock skiljaktiga och menade att tidningen bör frias. De anser att anmälaren inte kan ha varit omedveten om att han blev intervjuad för en publicering, särskilt eftersom han ställde upp för fotografering. ”Att anmälaren i efterhand ångrat sin medverkan kan tidningen inte lastas för”, skriver Ola Gäverth och Hans Larsson.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies