Gå direkt till textinnehållet

Dramatiskt ras för dagspressen

Svensk dagspress upplever nu sitt största ras någonsin. På fem år har andelen svenskar som använder en dagstidning i papper minskat från 80 procent till 59 procent. Nästan hälften av minskningen inträffade under 2012, visar hittills opublicerade siffror från SOM-undersökningen.

I en ännu opublicerad bok från SOM-institutet vid Göteborgs universitet redovisas dramatiska förändringar av svenskarnas medievanor. Uppgifterna som Journalisten har tagit del av kommer från den nationella SOM-undersökningen 2012.

Under förra året minskade användandet av dagstidningar i papper med tio procentenheter. Bara 59 procent av svenskarna 16-85 år använde förra året en morgontidning minst fem dagar i veckan eller kvällstidning minst tre dagar i veckan. För fem år är sedan var den siffran 80 procent.

SOM-undersökningarna visar att mellan 1986 och 2007 minskade användandet av dagstidningar sakta, med bara sju procentenheter på 20 år – från 88 procent till 81 procent. Det var framför allt kvällstidningarna som stod för nedgången. Men efter 2007 går utvecklingen snabbt utför.

Annons Annons

– Läsandet av papperstidningar minskar men det har framför allt varit kvällstidningarna som har tappat. Men nu ser vi att morgontidningarna slår igenom i undersökningarna. Det är stora förändringar de senaste fem åren och framför allt under förra året, säger Ulrika Facht, forskare på Nordicom på Göteborgs universitet.

I Mediebarometern som görs av Nordicom mäts mediekonsumtionen som genomsnittlig konsumtion per dag, och barometern skiljer sig därför något från SOM-institutets mätning. Mediebarometern visar att läsandet av morgontidningar minskade från 64 procent till 61 procent mellan 2011 och 2012. På fem år är raset elva procentenheter för morgonpressen, enligt Mediebarometern.

Sett till hela dagspressen, det vill säga inklusive kvällspressen, visar Mediebarometern att minskningen är om fem procentenheter på ett år – från 74 procent till 69 procent mellan 2011 och 2012.

– Det är tydligt att det sker en minskning av nyhetskonsumtionen, inte bara i dagstidningsläsandet utan också i TV. När vi lägger ihop siffrorna över tid ser vi en betydande nedgång av andelen svenskar som ser nyhetssändningar i TV en genomsnittlig dag, säger Ulrika Facht.

Fler avsnitt
Fler videos