Gå direkt till textinnehållet

Domstolar ska kunna bötfälla rättegångsmissbruk

Ogrundade rättsprocesser mot journalister ska kunna avvisas i ett tidigt skede – och de som driver sådana mål ska kunna bötfällas. Det är två av EU-kommissionens förslag för att stärka skyddet för journalister och människorättsförsvarare.

Idag kom EU-kommissionens direktiv för att stärka skyddet för journalister och människorättsförsvarare mot ogrundade rättsprocesser, så kallade SLAPP.

Kommissionen föreslår en rad åtgärder. Bland dem:

  • Uppenbart ogrundade rättsprocesser ska kunna avvisas i ett tidigt skede av domstolar. Det ska då vara upp till målsäganden att bevisa att talan inte är uppenbart ogrundad.
  • Den som startar rättegången, dvs målsäganden, ska bära alla rättgångskostnader inklusive svarandens, om ett mål avvisas med hänvisning till att det utgör rättegångsmissbruk.
  • De som blir måltavlor för munkavleprocesser ska ha rätt att begära och få skadestånd i form av full ersättning för materiell och ideell skada.
  • För att förhindra rättegångsmissbruk ska domstolarna kunna utdöma avskräckande böter för de som inleder sådana mål.
  • Medlemsstaterna bör vägra att erkänna domar som avkunnats i ett tredje land mot en person med hemvist i en medlemsstat om det konstateras att det enligt medlemsstatens lagstiftning handlar om en uppenbart ogrundad rättsprocess eller rättegångsmissbruk.
  • De som blir måltavlor ska kunna begära ersättning för skada och kostnader i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist.

Här finns hela direktivet att läsa.

Fler avsnitt
Fler videos