Gå direkt till textinnehållet

Lagförslag: Sändningstillstånd ska kunna dras in med hänsyn till rikets säkerhet

I en departementspromemoria från Kulturdepartementet föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd av radio och tv: spridning av desinformation som riskerar rikets säkerhet.

Återkallelsegrunden ska gälla för den som sänder tv, sökbar text-tv eller ljudradio med tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv. Frågan om återkallelse ska enligt lagförslaget prövas av domstol på talan av Justitiekanslern.

”Att värna Sveriges säkerhet handlar inte längre bara om att kunna möta väpnade angrepp och andra militära hot. Sveriges säkerhet påverkas också bland annat av hybridhot där stater eller statsunderstödda aktörer använder olika medel för att avsiktligt störa samhällets funktionalitet eller påverka opinioner, beslutsfattare och demokratiska processer. Det kan exempelvis handla om otillbörlig informationspåverkan genom desinformation som sprids i radio eller tv”, skriver departementet i promemorian.

Återkallelse av sändningstillstånd ska dessutom bli möjligt om ett yttrandefrihetsbrott begåtts som innebär ”allvarligt missbruk av yttrandefriheten” även för tv-sändningar. Idag är det bara tillstånd att sända närradio och kommersiell radio som kan dras in på grund av yttrandefrihetsbrott.

Public service-bolagens sändningstillstånd ska inte omfattas av de föreslagna lagändringarna.

Det finns för närvarande 44 nationella och ett regionalt tillstånd att sända tv och sökbar text-tv, 555 tillstånd att sända närradio, tre nationella och 35 regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio samt 21 nationella och tre regionala/lokala tillstånd att sända digital kommersiell radio i Sverige.

Fler videos
Fler avsnitt