Frilansjournalisten Sofia Lilly Jönsson beklagar domkapitlets beslut. FOTO: Tor Johnsson

Domkapitel vägrar pröva
förtal av journalist

27 juni, 2017

Visby domkapitel vägrar pröva en förtalsanmälan som journalisten Sofia Lilly Jönsson gjort mot domprosten i Visby domkyrkoförsamling och hänvisar i stället till allmän domstol. Journalistförbundet beklagar beslutet och ger nu Sofia Lilly Jönsson stöd.

Journalisten berättade tidigare i våras i reportaget Myteriet i Visby om frilansjournalisten och Visbybon Sofia Lilly Jönsson som utsatts för en förtalskampanj av personer i och kring Visby domkyrkoförsamling. Hon har efter en mycket uppmärksammad granskning av församlingen beskrivits som bland annat en ”oetisk journalist” och en ”jöns” som är ”pinsam”. Hennes avslöjanden har återkommande sedan dess avfärdats som lögner och i sociala medier har personer med kopplingar till församlingen spridit felaktiga uppgifter om hennes arbetsmetoder som journalist.

Efter Journalistens reportage uppmärksammades Sofia Lilly Jönssons situation bland annat av Lisa Irenius i Svenska Dagbladet och Maria Schottenius i Dagens Nyheter.

I vintras valde Sofia Lilly Jönsson att vända sig till domkapitlet och anmäla ett påstående som domprosten i Visby domkyrkoförsamling Mats Hermansson ska ha lämnat till Gotlands Tidningars och Gotlands Allehandas gemensamma nyhetssajt Hela Gotland. I artikeln framgick det att en person anmält domprosten Mats Hermansson för att ha raderat en allmän handling om en psykosocial skyddsrond i domkyrkoförsamlingen. Till tidningen ska Mats Hermansson ha uppgett att anmälaren hade en relation till Sofia Lilly Jönsson, vilket inte var sant.

Sofia Lilly Jönsson menar att påståendet syftade till att undergräva förtroendet för henne i sin yrkesutövning och begärde att domkapitlet skulle ta ställning till om man får agera så som präst i Svenska kyrkan.

I sitt svar till domkapitlet uppger domprost Mats Hermansson att tonen i det kyrkliga debattlandskapet ofta är hård och hjärtlös, att ärkebiskopen utsätts för personangrepp av ”oanständiga slag” och att ”oförsonliga debattörer” ägnar sig åt ryktesspridning. En del av dessa angrepp genomförs enligt Mats Hermansson av tidskriften Evangelium där Sofia Lilly Jönsson har varit chefredaktör samt av nättidningen Kristen Opinion vars skribent Anders Lundberg kan vara personen som anmält Hermansson, enligt Hermansson. Han uppger att han uppmanade journalisten på Hela Gotland att undersöka saken närmare. Hur journalisten hanterade informationen vill Mats Hermansson inte ta ansvar för.

Domkapitlet har nu beslutat att inte vidta någon åtgärd, med hänvisning till att förtal är ett brott som allmän domstol ska ta ställning till. Innan saken avgjorts av domstol kan domkapitlet inte ta ställning, enligt beslutsprotokollet.

Domkapitlet i Visby har dock i ett tidigare fall, från 2012, rörande Mats Hermanssons uttalanden kringgått kravet på dom i allmän domstol. Då bedömde de att Hermanssons beskrivning av en präst som ”kvinnoprästmotståndare” varit ”ägnat att utsätta prästen för andra missaktning”. Bedömningen ledde dock inte till några åtgärder, annat än att finna grund för samtal mellan domprosten och biskopen.

Sofia Lilly Jönsson beklagar domkapitlets beslut:

– Jag tycker förstås att domkapitlet har fattat fel beslut och jag är besviken på att man inte ens har utrett sakfrågan. Domkapitlet har skjutit över frågan om en av sina präster på mig, till något jag ska driva privat. Men det är kyrkans sak. Får en domprost göra så här? Det var just det jag ville ha prövat.

Hon anser att de påhopp hon fortfarande får utstå har påverkat hennes arbetssituation.

– Det är viktigt att det finns ett tryck från medier på Svenska kyrkan så att de följer sina egna regler, precis som samhället i övrigt. Det finns inga andra än medier som klarar av att ställa de kritiska frågorna. Men det blir oerhört svårt att granska när man blir misstänkliggjord och förtalad i sin yrkesroll av dem man granskar. Allmänheten kan uppfatta det som en konflikt mellan journalisten och den granskade i stället för en journalistisk bevakning. Sakfrågorna tappas lätt bort då, säger Sofia Lilly Jönsson.

Nu får hon också stöd av Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och Frilans Riks ordförande Victoria da Silva, som i ett uttalande beklagar att domkapitlet inte prövat agerandet i sak. De uppmanar företrädare för Svenska kyrkan att respektera den fria pressen.

Så här skriver Jonas Nordling och Victoria da Silva i det gemensamma uttalandet:

”Att som granskande journalist mötas av hårda motargument tillhör jobbet. Den som granskas har rätt att ge sin bild av det som hänt. Men att som journalist misstänkliggöras just på grund av sin roll som grävande journalist är inte acceptabelt. Särskilt inte när det görs av företrädare från myndigheter eller stora organisationer som istället borde värna en fri och oberoende press.

Frilansjournalisten Sofia Lilly Jönsson har arbetat med granskande journalistik av Svenska kyrkan. När hon i sin granskning hittat problem inom verksamheten har hon istället för att få försvara granskningen i sak fått kritik som vittnar om ett visst förakt inte bara för henne som person utan för granskande journalister och kulturskribenter i stort.

Sofia Lilly Jönsson har valt att anmäla det inträffade till domkapitlet i Visby stift. Domkapitlen utreder och prövar om präster följer sina vigningslöften. Tyvärr har domkapitlet inte prövat agerandet i sak utan konstaterar bara kort att frågor om förtal hanteras i allmän domstol.

Som frilansjournalist står man ofta ensam utan en redaktion i ryggen när argumentationen går från att handla om sakargument till att handla om person. Som företrädare för Journalistförbundet och Frilans Riks, frilansdistriktet inom Journalistförbundet, vill vi därför påminna om vikten av att företrädare för organisationer som Svenska kyrkan respekterar den fria pressen.”

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies