Gå direkt till textinnehållet

Digital ”arvsynd” blir kvar men begränsas

Utgivare kan fortsatt ställas ansvariga för digitala publiceringar gjorda av deras företrädare. Men ”arvsynden” begränsas, enligt Mediegrundlagskommitténs förslag.  

I eftermiddag presenterar den parlamentariska Mediegrundlagskommittén sitt betänkande. Känt är dock redan att kommittén inte vill skrota möjligheten att hålla en utgivare ansvarig för samtliga texter som finns sökbara på tidningens sajt, oavsett publiceringsdatum. (För tryckta medier är preskriptionstiden sex månader.)

Däremot föreslås kommittén att de nuvarande reglerna kompletteras med en ansvarsbegränsning för publiceringar som funnits på webbplatsen längre tid än ett år. Utgivaren får två veckor på sig att ta bort material som kan vara ett yttrandefrihetsbrott, efter att ha uppmärksammats på detta av JK eller en målsägande. Om publiceringen inte tas bort gäller inte ansvarsbegränsningen.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke är kritisk till förslaget. I Expressen skriver han att förslaget må vara ett steg framåt för utgivarna rent praktiskt:

Annons Annons

”Men från ett yttrandefrihetsperspektiv är det på stället marsch. Yttranden publicerade i ett samhällsklimat med en viss lagstiftning blir brottsliga i ett annat och värdet av ensamansvaret devalveras. (…) Det är dags att politikerna kränger av sig tvångströjan att samhället ska ha evig kontroll och i stället tillämpar tryckfrihetstraditionen även på webbpubliceringar.”

Även Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling tycker att förslaget har brister, säger han till Journalisten:

– Det är naturligtvis bra att frågan om utgivares ansvar för historiska publiceringar i en digital miljö uppdateras. Men förslaget om ett års gräns har sina brister, inte minst om utgivare utmanas av JK för att ta ställning till formell återpublicering, eftersom utgivaren i sådant läget kan sakna det underlag som låg till grunden för den ursprungliga publiceringen.

Miljöpartiets ledamot i Mediegrundlagskommittén, Nicklas Malmberg, reserverade sig mot förslaget. I ett uttalande säger han:

– Även om kommittémajoritetens förslag begränsar ansvaret från oändlig tid till ett år, kvarstår den orimliga situationen att ansvaret för äldre material inte ligger hos den som fattat publiceringsbeslutet utan hos den som är ansvarig utgivare när en process inleds.

Fler avsnitt
Fler videos