Gå direkt till textinnehållet

Jämtlands Tidning fälls av MEN för kritik av MEN

Jämtlands Tidning bröt mot en medieetisk hederskodex när tidningen kritiserade MENs beslut att klandra tidningen. ”Vi närmar oss raskt Ungern och Turkiet avseende definitionen av pressfrihet”, hävdar tidningen.

Inför valet i höstas publicerade Jämtlands Tidning en artikel om att en toppolitiker i ett namngivet parti var misstänkt för våldtäkt. Misstankarna var dock avskrivna sedan flera månader tillbaka.

Politikern anmälde publiceringen till Medieombudsmannen (MO) som konstaterade att även om utpekandet av politikern var begränsat var publicitetsskadan stor, och ansåg att tidningen borde klandras. Mediernas etiknämnd (MEN) delade MOs bedömning och klandrade i mars i år JT för att ha brutit mot god publicistisk sed.

JT publicerade klandret i enlighet med regelverket, men på ledarsidan kritiserade samtidigt chefredaktören Ralph Rentzsch MENs beslut och riktade förnyad kritik mot politikern och skrev att han saknade förtroende för politikern. Bland annat stod att läsa:

”Jag anser att vår bevakning var rätt. Nu håller inte MO och Mediernas Etiknämnd med. Med det sagt publicerar vi härmed deras fällning.”

En person anmälde den nya publiceringen till MO, som menar att tidningen bör klandras dels för den upprepade publicistiska skadan, dels för brottet mot hederskodex, att den som klandras inte ska argumentera mot beslutet.

”Tidningens argumentation i ledaren, mot MENs beslut, tillfogade anmälaren en ytterligare publicitetsskada, särskilt sett till hur och när det publicerades. De ifrågasättanden av anmälaren, som ledde till klander av ursprungspubliceringen, upprepades i ledarartikeln. Därmed förtogs effekten av klandret och anmälaren fick inte den upprättelse som det medieetiska systemet, vilket tidningen anslutit sig till, borde ha givit honom. Snarare tvärtom”, skriver MO i sitt beslut och hänsköt ärendet till MEN.

JT argumenterade i skriftväxling med både MO och MEN att eftersom det står i regelverket att mediet ”bör” avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen, och inte att mediet ”ska” avstå från att kommentera, är det inte fastslaget att en tidning är fråntagen rätten att argumentera mot ett beslut i MEN.

MO anser att det saknar större betydelse om reglerna förmedlas med ord som ”bör” eller ”ska”; reglerna ska iakttas oavsett.

I skriftväxlingen med MEN jämför JT med pressfriheten i Ungern och i Turkiet:

”Att en något odefinierad hederskodex skulle hindra en ledarskribent från att framföra sitt tyckande är inte acceptabelt i ett land som anser sig ha pressfrihet. Ett klander innebär att vi raskt närmar oss Ungern och Turkiet avseende definitionen av pressfrihet vilket är något tidningen inte kan acceptera”, skriver JT.

MEN delar MOs bedömning och klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler videos
Fler avsnitt