Gå direkt till textinnehållet

”Datalagring är i sig ett hot mot källskyddet”

Journalistförbundet är kritiskt till Datalagringsutredningen. De menar att regeringen och utredarna blundar för stora problem med källskyddet.

”Datalagring är i sig ett hot mot källskyddet. Tyvärr duckar regeringen såväl som utredaren för detta avgörande problem”, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i ett pressmeddelande. 

Det är i ett remissyttrande som Journalistförbundet kräver att källskyddat material som upptäcks när polis får ta del av datalagringen ska förstöras även hos datalagraren. Dessutom vill Journalistförbundet att domstol ska besluta om inhämtning av uppgifter. 

Förbundet är också kritiskt till tanken att Säpo ska kunna kartlägga brottslig verksamhet mot redaktioner för att förebygga brott mot journalister och anser att hela tvångsmedelslagstiftningen måste ses över.

Datalagringsdirektivet är särskilt aktuellt nu, med två uppmärksammade domar den senaste tiden. Den ena med en bild på en misstänkt rånare hos Aftonbladet och den andra i ett mord på en reporter på Västerbottens Folkblad. Där har Tingsrätten först gett polisen rätt att ta del av källskyddat material och sedan har HD kommit in och dömt annorlunda.

”Högsta Domstolen anser att lagstiftningen på området är otidsenlig och måste ses över. Det framgår mycket tydligt i HD:s beslut angående husrannsakan mot Aftonbladet. Journalistförbundet välkomnar en sådan översyn”, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Fler avsnitt
Fler videos