Gå direkt till textinnehållet

Dagspressavtal i Danmark

Löneökning på fem procent under en treårig avtalsperiod, möjlighet att spara två semesterveckor till kommande år och förlängd föräldraledighet med full lön. Det är huvudinnehållet i det avtal som Dansk journalistforbund, DJ, och Danske mediers arbejdsgiverforening, DMA, i förra veckan slöt på dagspressområdet.

Löneökning på fem procent under en treårig avtalsperiod, möjlighet att spara två semesterveckor till kommande år och förlängd föräldraledighet med full lön. Det är huvudinnehållet i det avtal som Dansk journalistforbund, DJ, och Danske mediers arbejdsgiverforening, DMA, i förra veckan slöt på dagspressområdet.

Parterna enades också om en arbetsgrupp som ska utreda hur tidningarnas och journalisternas situation förändras när utvecklingen går mot alltmer multijournalistik och flerfunktionalitet.

– På det ekonomiska planet är avtalet markant bättre än tidigare, säger DJs förhandlingschef Claus Iwersen.

Annons Annons

De 3 000 DJ-medlemmarna på dagspressområdet ska ta ställning till avtalet i en omröstning som ska vara klar den 2 april.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos