Coronastress på SVT ledde till fällning

21 september, 2020

GRN-beslut Den extrema arbetsbelastningen på Rapport under coronavåren ledde till att en rättelse dröjde i mer än sex veckor. För långsamt, anser Granskningsnämnden.

Fällningen rör en felaktig uppgift om Thailands turistnäring i ett Rapportinslag som sändes den 18 maj.

Programledaren uppgav att coronapandemin var förödande för Thailand eftersom landet ”nästan uteslutande får sina inkomster från besöksnäringen”. I rättelsen som publicerades den 2 juli uppgavs att turistindustrin står för 20 procent av landets BNP.

SVT förklarar i sitt yttrande till Granskningsnämnden att när anmälan nådde redaktionen: ”var arbetsbelastningen extrem, detta som en konsekvens av det exceptionella nyhetsläge som coronapandemin ledde till under våren 2020. Det fick till följd att en rättelse inte gjordes då.”

Granskningsnämnden anser att beriktigandet dröjde för länge, och fäller av den anledningen SVT för att ha brutit mot kravet på saklighet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies