Gå direkt till textinnehållet

Cissi Wallin fälls för grovt förtal av Fredrik Virtanen

Stockholms tingsrätt fäller Cissi Wallin för grovt förtal. Hon får villkorlig dom och 100 dagsböter.

Domen i Stockholms tingsrätt innebär att Cissi Wallin ska betala 90 000 kronor i skadestånd till Fredrik Virtanen. Hon får också 100 dagsböter á 50 kronor.

Enligt tingsrätten ligger straffvärdet egentligen på fängelsenivå men eftersom Cissi Wallin är tidigare ostraffad och ”lever under ordnade förhållanden saknas det särskild anledning att befara att hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet”, skriver tingsrätten i domen.

Enligt domstolen har Cissi Wallin vid upprepade tillfällen lämnat uppgifter där hon anklagat Fredrik Virtanen för mycket allvarlig brottslighet. De har varit ägnade att medföra Fredrik Virtanen allvarlig skada. Genom förhören framgår att det medfört skada i Fredrik Virtanens yrkesliv och privatliv.

Annons Annons

Tingsrätten konstaterar att vissa av inläggen varit förhållandevis detaljerade, och inte bara handlat om Cissi Wallin, utan även andra kvinnor. Rätten menar också att Cissi Wallin spridit uppgifterna till ett mycket stort antal personer. 37 000 ”gillade” det första inlägget, vilket tingsrätten tolkar som att de också har tagit del av det.

I domskälen för att bedöma brottet som grovt väger tingsrätten också in möjligheten för andra att sprida uppgifterna i sociala medier:

”Det var också möjligt för andra att sprida uppgifterna vidare, något som i vart fall två andra personer med flera hundra tusen följare vardera också gjorde. Att det var möjligt för andra att sprida uppgifterna vidare måste Cissi Walin Blomberg ha haft insikt om”, skriver tingsrätten i domen.

Rätten för också ett resonemang kring betydelsen av namngivning i samband med Metoo-rörelsen:

”Frågor om sexuella övergrepp och trakasserier är självfallet av stort samhällsintresse och måste få diskuteras. Det står också klart att metoo-rörelsen gav uppmärksamhet åt dessa frågor och ledde till positiva förändringar. Tingsrätten ifrågasätter inte heller att de namngivningar som skedde inom ramen för uppropet kan ha bidragit till uppmärksamheten. Detta betyder emellertid inte att det utan vidare kan anses försvarligt att i sammanhanget namnge enskilda personer. Saken får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.”

Tingsrätten anser att det inte var försvarligt för Cissi Wallin att peka ut Fredrik Virtanen på det sätt hon gjorde. Hon hade, enligt rätten, kunnat dela sin berättelse med andra ”om hon hade utelämnat uppgifter som kunnat identifiera Fredrik Virtanen”.

Fler avsnitt
Fler videos