Gå direkt till textinnehållet

Carin 21:30 fällt för partiskhet

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt Carin 21:30 för att programmet stred mot kravet på opartiskhet.

I SVTs program Carin 21:30 intervjuades en författare som berättade om att hon blivit misshandlad av sin före detta sambo. Författarens för detta sambo anmälde inslaget. Han ansåg att det rörde sig om intrång i privatlivet och att han borde ha fått möjlighet att bemöta anklagelserna.

Granskningsnämnden anser att det inte fanns något allmänintresse att fokusera på mannens person och yrkesroll och att inslaget därmed stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Nämnden menar också att mannen borde ha fått bemöta kritiken. Eftersom han inte fick det stred inslaget mot kraven på opartiskhet.

Fler avsnitt
Fler videos