Gå direkt till textinnehållet

Blir av med utgivningsbeviset – ”Kommer överklaga”

En ny lagtolkning hos MPRT gör att myndigheter inte längre får utgivningsbevis. Det har nu drabbat tidningen Extrakt, som gör redaktionellt obunden journalistik men ägs av myndigheten Formas. Ett hot mot fri journalistik, menar tidningen – en korrigering av en orimlig ordning menar MPRT. Nu ska beslutet överklagas.

Längst upp på Drottninggatan i Stockholm sitter myndigheten Formas, ett statligt forskningsråd som bland annat betalar ut stöd till forskare. Sedan 10 år ger myndigheten ut webbtidningen Extrakt. Typiska ämnen för tidningen är hur forskning kan lösa olika samhällsproblem, men också granskningar av politiska beslut och deras konsekvenser är vanliga. Tidningen leds av chefredaktören Cathrine Beijer – som sitter i samma aktivitetsbaserade kontor som resten av myndigheten, och fylls av några återkommande frilansare. 

– Vi är redaktionellt obundna från myndigheten, de kan inte lägga sig i vad vi publicerar och vi kan granska generaldirektören och resten av myndigheten, säger Cathrine Beijer när hon visar runt i lokalerna. 

Även om de delar kontor med Formas så har Extrakt egna publiceringsverktyg, webbhotell och webbpartner. 

Annons Annons

Men nu är tidningens framtid hotad. I augusti var det 10 år sedan tidningens utgivningsbevis utfärdades, och därför behöver det förnyas. I de flesta fall en ren formalitet. Alla papper skickades in i god tid innan utgivningsbeviset skulle gå ut.

Men när MPRTs beslut kom trodde inte Cathrine Beijer sina ögon. Ansökan hade avslagits, och tidningens dagar med utgivningsbevis var räknade.

– Jag blev så arg och frustrerad när jag såg det. Sen dess har jag gått runt som ett argt bi här, säger hon. 

Och att hela myndigheten har engagerat sig märks i korridorerna. Flera är medarbetarna som hejar på Cathrine Beijer när de möts, och manar på henne i kampen mot MPRT.
 
– Delvis handlar det ju om att det är väldigt tråkigt för oss, men det här är också en principiell fråga. Det finns många myndigheter som har utgivningsbevis för tidningar som de ger ut, och det här betyder ju att alla deras utgivningsbevis nu är hotade, säger hon. 

Utan utgivningsbevis, och den ansvarige utgivaren som ingår i det, blir det svårt att driva tidningen. 

– Utgivningsbeviset är ju det som garanterar att ingen kan lägga sig i texterna, och ansvarig utgivare är ett skydd för våra journalister, vilket är en viktig del i fri journalistik, säger hon.

Extrakt kommer nu att lämna in en överklagan. Myndigheten Formas jurist Timothy Hallgren har redan börjat skissa på dokumenten som ska skickas in, allra senast tre veckor efter att de fått ta del av beslutet. 

– Det här är inte ett av våra expertområden, så vi undersöker också om vi har kompetens för att driva det här överklagandet själva eller om vi behöver ta in någon externt, säger han.

Cathrine Beijer och juristen Timothy Hallgren arbetar nu med överklagan. Foto: Tor Johnson.

Cathrine Beijer har också vänt sig till Utgivarna för att få stöd i processen framåt. 

Ola Vigström är jurist på MPRT, och har varit föredragande för beslutet att avslå Extrakts ansökan. Han uppger att beslutet är ett resultat av att MPRT ändrat praxis kring myndigheters möjlighet att ha utgivningsbevis för sina sajter. 

– Det är en principiell fråga, grundlagarna är inte till för myndigheter. Praxisen ändrades av MPRTs ledning för drygt ett år sedan, säger han. 

Ola Vigström lyfter att den nya praxisen lutar sig mot portalparagrafen i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, som slår fast att det är ”enskilda”, alltså privatpersoner eller andra ”privatsrättsliga subjekt”, typ företag, som ska ha de rättigheter som finns i lagen gentemot myndigheter – inte att myndigheter ska kunna skyddas.

– Tidigare har vi utgått från den del i YGL som handlar om databaser, och där sägs inget om det här. Men vi tycker att det blir konstigt att inte titta på ändamålsparagrafen i den här grundlagen – om man läser den ser man att det allmänna inte är en aktör som är avsedd att få skydd av den här lagen. 

En annan del som Ola Vigström lyfter fram är att myndigheterna lyder under offentlighetsprincipen, och att det kan krocka med de rättigheter som ett utgivningsbevis ger. 

– Frågan om det är lämpligt att en aktör som ska följa offentlighetsprincipen också ska skydda sina källor, om de har sådana. Det anser vi inte att det är, säger han. 

Det finns i dag närmare 1600 databaser som har utgivningsbevis. Flera av dessa är myndigheter. MPRT kommer inte att återkalla de utgivningsbevis som tidigare har utfärdats, men kommer inte att förnya när de löper ut. 

– Att få ett utgivningsbevis är ett så kallat gynnande beslut som vi har utfärdat och som man inte kan dra tillbaka hur som helst. Den som ansökt har också betalat pengar för det. Sen kan jag inte utesluta att vi kan komma att göra en annan bedömning framöver men det är inget som går att säga nu, säger Ola Vigström.

Sedan tidigare har flera myndigheter inte fått sina utgivningsbevis förnyade, men ingen som sysslar med journalistisk verksamhet förrän Extrakt ansökte. 

Extrakt menar ju att de sysslar med oberoende journalistik och är frikopplade från ägaren Formas. Gör inte det att det här fallet skiljer sig från andra myndigheters databaser?
– Det är något som vi har kollat på, men vi ser den här principen som viktig. Nu är ju Extrakt en del av Formas, myndigheten står bakom verksamheten i stort och generaldirektören fastslår det redaktionella uppdraget, även om de inte lägger sig i enskilda publiceringar, säger Ola Vigström och fortsätter: 

– Om vi gör ett undantag så tror vi att vi kan hamna i svåra gränsdragningsfrågor framöver. Då finns en risk att vi kommer behöva sitta och bedöma graden av fristående och inriktningen på en sajt.

Cathrine Beijer tycker inte att det finns någon logik bakom MPRTs resonerande. 

– Jag ser ingen motsättning i att en myndighet ska driva en tidning. Speciellt när vi ser att så många tidningar tvingas lägga ned av ekonomiska skäl. Då blir det ju viktigt att vi får ha kvar de tidningar som går runt, säger hon. 

Hon menar också att tidningen granskar det offentliga, även andra myndigheter än Formas, och att det i det arbetet är essentiellt att kunna skydda källor.

– Många av våra artiklar är baserade på tips. Vi får tips om vad som händer och hur det kan komma att påverka exempelvis politiken eller enskilda individer, och vissa uppgiftslämnare vill vara anonyma.

De har också identifierat ett annat sätt att få utgivningsbevis framöver. Om de ger ut en papperstidning måste den enligt lag ha utgivningsbevis, som utfärdas av Patent- och registreringsverket, och det beviset spiller över till sajten så länge innehållet är hyfsat likt.

– Vi har fått ok att ge ut en papperstidning om vi inte får vårt utgivningsbevis av MPRT. Men det är inte i den riktningen jag vill driva tidningen, och det är ju absolut inte åt det hållet som mediebranschen utvecklas, säger Cathrine Beijer.

Överklagandet kommer att behandlas av förvaltningsdomstolen. Tills dess att MPRTs beslut vunnit laga kraft fortsätter Extrakts utgivningsbevis att gälla. 
 

Fler avsnitt
Fler videos