Gå direkt till textinnehållet

Bekräftat: SR ska spara kvarts miljard per år

Sveriges Radio bekräftar nu Journalistens uppgifter om att bolaget behöver spara 200-250 miljoner kronor. 130-150 miljoner ska sparas på programverksamheten, skriver vd Cilla Benkö i ett blogginlägg. Det kommer att innebära uppsägningar. (UPPDATERAD)

Sveriges Radio behöver spara för att möta den ökande inflationen. Som Journalisten tidigare under dagen kunde rapportera behöver bolaget spara mellan 200 och 250 miljoner kronor per år framöver. 

Av dessa ska 130-150 miljoner tas från programverksamheten, alltså den del av verksamheten där journalister arbetar. 

Uppgifterna bekräftas av Cilla Benkö i ett blogginlägg på SR:s hemsida under tisdagseftermiddagen. Hon bekräftar även att det kommer krävas uppsägningar för att nå sparkraven. 

"Det är i dag för tidigt att säga exakt hur många som kommer att omfattas eller i vilken del av företaget ändringarna kommer att ske men allt tyder på att vi kommer att få genomföra uppsägningar. Vår ambition är att kunna ge alla våra medarbetare tydliga besked så fort som möjligt", skriver hon.

Sveriges Radio har i dag inte några underskott, utan sparåtgärderna görs för att säkra att några sådana inte uppstår framöver. Det handlar bland annat om att SR:s hyror stigit med 10 procent under 2023, att lönerna ökat mer än beräknat och att det nya säkerhetsläget gjort att behovet av investeringar i säkerhetsskydd och beredskap ökat. Samtidigt höjs anslagen med enbart två procent per år, vilket inte räcker för att täcka kostnaderna. 

"Huvudorsaken är att inflationen urholkar anslagen snabbt vilket gör att kostnaderna ökar snabbare än anslagen räknas upp", skriver Cilla Benkö.

Lucas De Vivo
lucas.devivo@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos