Gå direkt till textinnehållet

”Behovet av utlasningar och bemanningsbolag borde minska”

Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif om las-utredningarna: ”Förändringarna ligger i linje med vad parterna kom överens om.”

De tre parallella bokstavsutredningarna som ska göra att den nya las-överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir verklighet nästa år blir klara senare i veckan, men under måndagen har regeringen presenterat innehållet i utredningarna. Några stora överraskningar finns inte.

– Förändringarna ligger i linje med vad parterna kom överens om, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Vad är det bästa med överenskommelsen?
– Det nya studiestödet, som kan nyttjas av personer som behöver ställa om till ett annat jobb, men också av personer som behöver kompetensutveckling och vidareutbildning. Det kommer också att omfatta visstidsanställda och egenföretagare. Det här är en kostsam reform för staten.

Annons Annons

Den totala kostnaden för staten beräknas till elva miljarder kronor, huvuddelen rör studiestödet.

Studiestödet innebär att man kan få ledig för heltidsstudier i 44 veckor med ersättning om 80 procent av lönen, maximalt 20 500 kronor i månaden. Genom kollektivavtal kan man få upp till 44 300 i månaden.

– Förändringarna innebär också att man kan pussla en del, till exempel gå ner med 20 procent i arbetstid för att studera och få stöd. Det har inte varit möjligt tidigare, säger Johan Lif.

Vad är det sämsta med överenskommelsen?
– Om man med det sämsta menar det mest arbetsgivarvänliga så är det förstås möjligheten att undanta tre anställda från turordningsreglerna, eller genom kollektivavtal upp till 15 procent av de som är berörda av arbetsbristen.

Men de här förändringarna påverkar inte utlasningarna i mediebranschen?
– Nej, inte direkt. Däremot borde behovet av att lasa ut och av använda interna bemanningsbolag minska. Arbetsgivaren borde inte behöva vara så rädd för att anställa när man kan freda nyckelpersoner genom att undanta dem från regeln sist in-först ut.

Så utlasningarna på public service kommer att upphöra och de interna bemanningsbolagen läggs ned?
– Det vågar jag mig inte på att säga, men det här skapar öppningar för nya diskussioner med arbetsgivarsidan, säger Johan Lif.​

Fotnot: Utlasning innebär att en visstidsanställd inte erbjuds fortsatt tidsbegränsad anställning när anställningen uppgår i ett år, då den visstidsanställde annars enligt Lagen om anställningsskydd (las) skulle ha fått förtur till nya tjänster i företaget, så kallad inlasning.

Fler avsnitt
Fler videos