Avgångsvederlagen
hotade på Stampen

24 maj, 2016

Stampens kris De som har tagit avgångsvederlag från Stampen kan förlora inkomst som följd av krisen i bolaget. Enligt uppgifter från Stampen ska även personer som går på avgångsvederlag omfattas av den statliga lönegarantin, men på sikt kan avgångsuppgörelserna hotas. Det råder förvirring och stor oro bland de som slutat. UPPDATERAD.

Flera personer som tagit avgångsvederlag och slutat på Stampen har fått besked från företaget att man ”hoppas” kunna betala ut det månatliga vederlaget på lönedagen i morgon, onsdag den 25 maj. Men det kan också bli försenat. Det finns dock en risk att de journalister som för närvarande har avgångsvederlag från Stampen kommer att förlora stora belopp på sikt.

– Det är juridiskt snårigt, bland annat kan det bero på hur avtalen om avgångsvederlag är skrivna. Det finns en stor oro bland dessa personer, samt förstås bland frilansarna. I läget just nu är det frilansarna som drabbas värst. Vi anställda har lönegarantin att falla tillbaka på, och det verkar som att de som har avgångsvederlag kommer att få pengar denna månad, säger Gabriella Mohoff, ordförande i journalistklubben på Göteborgs-Posten.

Hon uppskattar att ett tiotal eller femtontal journalister från GP just nu går på avgångsvederlag. Hur många journalister det handlar om i hela koncernen är osäkert.

– Det är en prioriterad fråga för oss i klubben att reda ut vad som gäller, säger Gabriella Mohoff.

Journalistförbundet utreder nu centralt vad som gäller vid en rekonstruktion. Avgångsvederlag omfattas inte av den statliga lönegarantin över den lagstadgade uppsägningstiden, som är som mest åtta månader. Staten tar inte hänsyn till individuella uppgörelser, eller kollektivavtalens uppsägningstider. Journalistavtalets längsta uppsägningstid är 14 månader.

Maximala beloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp, vilket innebär 177 200 kronor för 2016. Det motsvarar knappt fem månadslöner på GP, baserat på snittlönen för journalister på tidningen. Skulle rekonstruktionen dra ut på tiden, eller Stampen försättas i konkurs, innebär det att avgångsuppgörelserna kan gå i stöpet.

Det finns ett stort antal personer från andra delar av Stampenkoncernen som nyligen fått avgångsvederlag, bland dem 145 medarbetare som fick gå när tryckeriet i Backa stängde i januari. Hur många av dem som fortfarande får utbetalt avgångsvederlag är oklart, men en uppgift till Journalisten är att det rör sig om ett 40-tal.

Enligt uppgift från företaget ska de med avgångsvederlag omfattas av den statliga lönegarantin för denna månad, enligt beslut från rekonstruktören. Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som sköter utbetalningarna av lönerna till alla i Stampen i morgon, inklusive personer med avgångsvederlag, enligt företaget.

– Det besked jag har är att pengarna ska komma som vanligt i morgon. Möjligen kan det blir en dags försening, säger Hampus Knutsson (bilden), kommunikationschef på Stampen.

– Det råder osäkerhet kring vissa frågor och det är helt naturligt att den osäkerheten väcker oro. Alla frågetecken ska rätas ut snabbt. Det här är naturligtvis viktiga frågor för oss. Det känns extra mycket i magen att den här osäkerheten drabbar personer som slutat på Stampen, säger Hampus Knutsson.

Taggar: Stampen
Stampens kris

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies