Gå direkt till textinnehållet

Ännu en drakonisk medielag föreslås i Ryssland

Ett nytt lagförslag kan ge upp till åtta års fängelse för att kommunicera med utländska organisationer och sju års fängelse för att rapportera på ett sätt som stör en enskild statlig tjänsteman.

Genom en serie lagändringar efter den ryska invasionen i Ukraina är den inhemska pressfriheten i praktiken redan död i Ryssland, bland annat eftersom riksåklagaren på egen hand numera kan besluta att stänga medier och kasta ut utrikeskorrespondenter ur landet utan domstolsprövning.

Det nya lagförslaget som väntas antas av duman i september tar sikte på individers kommunikation med organisationer som Ryssland anser är ”oönskade” eller som ryska staten anser går utländska underrättelsetjänsters ärenden. Den som i hemlighet har kontakt med sådana organisationer kan få upp till åtta års fängelse.

Dessutom kan den som uppmanar till aktiviteter som kan hindra myndighetspersoner att utföra sitt arbete få upp till sju års fängelse, enligt lagförslaget.

Den ryska människorättsorganisationen OVD konstaterar att lagtexten är konstruerad så att journalister som arbetar för internationella medier eller försöker rapportera på ett sätt som kan verka störande för en myndighet eller enskilda tjänstemän kan få långa fängelsestraff.

Committee to Protect Journalists uppmanar den ryska duman att förkasta lagförslaget.

Samtidigt är ett ny lagändring rörande så kallade ”utländska agenter” på väg att antas av duman. Utländska agenter registreras och granskas kontinuerligt av myndigheter, och medier som stämplats måste i samband med alla publiceringar upplysa publiken om att tidningen är en utländsk agent. Medier som har stämplats har tappat i princip alla annonsintäkter.

Den nuvarande lagstiftningen kräver att det ryska justitiedepartementet kan bevisa att en person eller organisation får medel från utlandet för att personen eller organisationen ska kunna stämplas som en utländsk agent. Det nya lagförslaget tar bort beviskravet och omfattar även personer som inte mottar pengar från utlandet men står under ”utländskt inflytande” samt personer affilierade med utländska agenter, som också måste anmäla sig för registrering hos myndigheterna.

Fler avsnitt
Fler videos