Gå direkt till textinnehållet

Aller Media försvarar nya frilansavtalet

600 kronor per sida, det är ersättningen Aller Media vill betala frilansar som får sina texter och bilder återpublicerade i någon av koncernens 77 publikationer. Aller Media försvarar det nya avtalet, som redan är påskrivet av ett 70-tal frilansar. Frilans Riks anser att avtalet är oskäligt.

Under helgen har starka protester dykt upp i debattfora och i sociala medier om Aller Medias nya "fulavtal" för frilansar. Du kan läsa mer om det här.

Åsa Ohlsson, frilansjournalist, ordförande i Frilans Riks och ledamot i Journalistförbundets styrelse, är mycket kritisk till avtalet.

Betalning är alldeles för låg. 600 kronor per sida som reporter och fotograf ska dela på, det är ingen ersättning som är rimlig och relevant, säger Åsa Ohlsson.

– Vi vill också vara solidariska med våra nordiska kolleger. Svenska rewritade artiklar kan slå ut våra frilansande kolleger i andra länder.

Hon är också skeptisk till att Aller Media kommer att följa avtalet. I avtalet finns en paragraf som gör gällande att intervjupersoner alltid måste ge samtycke till återpublicering i andra publikationer.

– Vi tror inte heller att de har den administrationen att det faktiskt kommer göra det. Kommer Aller-koncernen verkligen att kontakta intervjupersoner? En frilans som jag pratat med konstaterade att det här ju innebär att upphovsrätten ligger hos intervjupersonen. Det är en relevant invändning, säger Åsa Ohlsson.

Aller Medias HR-direktör Nils Hederström säger till Journalisten att cirka 70 frilansjournalister redan skrivit på avtalet och att många är nöjda med det.

– Avtalet går ut på att återanvända material inom den nordiska koncernen. För svenska frilansars vidkommande handlar det om återpubliceringar i publikationer i Danmark, Norge och Finland. Det innebär en möjlighet för journalister att få sitt material publicerat i tidningar och tidskrifter man annars kanske inte hade kunnat hamna i. Det är många som säger att de upplever avtalet som positivt, säger Nils Hederström.

600 kronor per sida, att dela på om man är fler upphovsmän, är det inte för lite?

– Det tycker jag inte. Man har redan fått betalt en gång för materialet, och det krävs ingen ny arbetsinsats av journalisten. Det är en extra ersättning utan ytterligare arbete. Vi sköter all administration, säger Nils Hederström.

Det cirkulerar uppgifter om att de frilansar som tackar nej till det nya avtalet inte kommer att få fortsätta att frilansa för Aller Media. Stämmer det?

– Vi har inte haft anledning att avstänga någon.

Men det kan bli aktuellt att göra det om någon vägrar att skriva på?

– Vi har inte sagt att man inte får fortsatta uppdrag om man inte skriver på det nya avtalet.

Enligt avtalet ska intervjupersoner alltid samtycka innan någon försäljning och återpublicering sker. Hur ska det skötas?

– Nja, det är snarare så att om intervjupersonen uttryckligen sagt till journalisten att denne önskar att intervjun bara publiceras i en tidskrift, då ska det respekteras.

Men i det nya frilansavtalet står det så här: "Aller Media kan inte vidaresälja beställt redaktionellt material utan att intervjuobjekten lämnar samtycke till det." Det betyder väl att Aller Media måste ta kontakt med intervjupersonerna och få samtycke inför varje återförsäljning och återpublicering?

– Det lämpligaste är att det är journalisten som tar den kontakten.

Ska journalisten ta kontakt med intervjupersonen när materialet ska återpubliceras och få samtycke?

– Vi har nog tänkt oss en dubbel lösning. Intervjupersonen ska kunna kräva exklusivitet direkt i kontakt med journalisten, och om inte det har skett så måste vi ändå få ett samtycke från intervjupersonen.

Och då är det frilansjournalisten som ska ta den kontakten?

– Det är upp till varje redaktion men vi har inte svar på alla de tekniska frågorna ännu. Vi kommer att lösa dem. Aller Media kommer att se till att det tas kontakt med intervjupersonen och att materialet inte säljs vidare utan samtycke.

Det finns ju redan cirka 70 avtal som är påskrivna, hur har ni hanterat frågan om samtycke från intervjupersoner i de fallen?

– Än så länge har ingenting vidaresålts och återpublicerats, så det har inte varit aktuellt. Men det finns en efterfrågan från tidskrifter i andra länder.

Om era svenska publikationer kan köpa in mycket billigt material från koncernens tidskrifter i Norge, Danmark och Finland, hur tror du att det kommer att påverka jobben för frilansjournalister i Sverige?

– Jag tror inte att det kommer att påverka jobben. Omfattningen kommer inte att vara så stor. För förlaget är kvalitetsaspekten viktig och därmed kommer det att innebära att det måste nyproduceras material. Därmed tror jag inte att omfattningen av återanvänt material kommer att påverka jobben för frilansjournalisterna, säger Nils Hederström.

Fler avsnitt
Fler videos