Gå direkt till textinnehållet

230 DO-anmälningar mot Sveriges Radio

Flera hundra klagomål kom in till Diskrimineringsombudsmannen på kort tid i höstas efter att Sveriges Radios vd uttalat sig om att etnicitet ibland är en avgörande faktor när SR rekryterar.

”SR är inte ett rasistiskt företag och vi har inte rasistiska medarbetare. Vi rekryterar från faktorer, och plockar ut den bästa för jobbet för stunden. Ibland är etnicitet en avgörande faktor, ibland kön, ibland ekonomisk bakgrund, ibland om man kommer från stad eller landsbygd”. Det sade Sveriges Radios vd Cilla Benkö i en intervju med Svenska Dagbladet den 25 september förra året, när uppropet Vems SR? nyligen hade briserat.

Uttalandet i SvD hänvisas till i en överväldigande majoritet av de 230 tips som veckorna efter kom in till Diskrimineringsombudsmannen, med en koncentration den 2-5 oktober då en stort antal tips kommer in. Tipsen går ut på att SR, enligt Benkös uttalanden i SvD och andra medier, gör sig skyldigt till otillåten diskriminering genom att kvotera eller använda positiv särbehandling vid anställning.

”Oanständigt”, ”problematisk policy”, ”grov rasism” och ”Är hon släkt med Hitler?!”, skriver anmälare som alla hänvisar till SvDs intervju med Benkö.

Annons Annons

Clas Lundstedt är pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen. Han säger att det är ovanligt med den här mängden anmälningar.

– Vissa händelser eller uttalanden kan leda till att vi får in många anmälningar, tips och klagomål, det har vi sett tidigare. Ibland kan organisationer eller grupper uppmana folk att anmäla. Men jag tror aldrig att jag varit med om så många som 232 vid ett enstaka tillfälle, säger han.

Kommer DO att agera mot SR på något sätt?
– I nuläget har vi inte planerat att inleda någon tillsyn mot SR. Det betyder inte att vi säger att vi inte kommer att göra det, det finns ingen bortre gräns för när vi stänger dörren för att göra det.

– Det går egentligen inte att säga utifrån en tidningsuppgift huruvida SR gör sig skyldigt till kvotering eller inte, för det krävs en tillsyn.

När så många verkar reagera kraftigt och uppfatta Benkös uttalanden som olagliga – vore det inte rimligt med ett klargörande från DO då?
– Det är inget vi har tagit ställning till. Vi kan motivera varför vi inleder tillsynsärenden, men vi uttalar oss inte om varför vi inte har inlett tillsyn. Att det kommit in 230 tips gör inte att saken i sig blir allvarligare än andra saker vi får. Vi måste titta på det som kommer in, väga vad vi bedömer är angeläget att gå vidare med vid varje enskilt tillfälle, säger Clas Lundstedt.

En anmälare vill också att DO granskar uppropet Vems SR? och dess initiativtagare. Kraven i uppropet på att SR ska kartlägga medarbetare utifrån etnicitet och hudfärg är ”oerhört allvarliga och mycket farliga”, anser tipsaren.

Som Journalisten rapporterat anser både SR-ledningen och andra debattörer att en formulering i Vems SR? utgör krav på kvotering. Det gäller formuleringen:

”Att Sveriges Radio sätter upp ett långsiktigt mål, med december 2025 som riktmärke, att minst 25 % av alla anställda ska ha utländsk bakgrund och minst 15 % ska ha utomeuropeisk bakgrund. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen svarta anställda på företaget.”

Clas Lundstedt och DO anser dock inte att finns specifikt krav på kvotering i Vems SR?.

– Det som finns i den uppmaningen är ett önskemål om att man ska öka andelen anställda med utländsk bakgrund och utomeuropeisk bakgrund, men det i sig är inte detsamma som kvotering. Det går naturligtvis bra att ha som en inriktning att försöka öka andelen anställda med annan etnisk tillhörighet och genom olika tillåtna tillämpningar försöka nå det målet. Ett exempel på en sådan tillåten tillämpning är att placera och utforma jobbannonser för att nå ut till och uppmuntra personer som är underrepresenterade att söka jobb.

– Kvotering däremot, det vill säga att anställa en person utifrån kön, etnicitet, religion et cetera, men oberoende av meriter, för att nå målet, är inte en tillåten tillämpning enligt diskrimineringslagen, säger Clas Lundstedt i en tidigare intervju med Journalisten.

Sveriges Radio har enligt presschefen Claes Bertilson ingen kommentar till de 230 DO-anmälningarna, utan hänvisar till den debattartikel företagsledningen skrev i september, ”Kompetens alltid avgörande när Sveriges Radio rekryterar”.

Fler videos
Fler avsnitt