Krönika

Ola Sigvardsson Fd Allmänhetens Medieombudsman
skicka e-post rss

Snart kan även
en tweet fällas i PON

14 augusti, 2013

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Det finns en trygghet i tröghet. I dagens snabba samhälle kan opinioner skapas och sedan ta en ny riktning från den ena timmen till den andra. Kreativitet, nya tankar och flexibilitet belönas. För det mesta är det utmärkt, ett tecken på livskraft.

Samtidigt behövs motsatsen. Att vissa saker förändras långsamt, som lagar regler och friheter. Här kan ingen åsiktsflod komma instörtande och ändra allt, utan det krävs eftertanke och tid för nyorientering.
I viss mån gäller det även det pressetiska systemet. I snart 100 år har Pressens opinionsnämnd funnits, med ungefär samma uppdrag. I nästan 45 år har det funnits en Pressombudsman som hanterat allmänhetens klagomål utifrån etiska regler som i stort sett varit likadana hela tiden. Men medievärlden har förändrats.

När systemet grundades var en tidning en tidning. I dag är tidningen en del av ett mediehus som publicerar sitt material på alla plattformar som är tillgängliga. Mediehusens hemsidor granskas förvisso pressetiskt, men allt som tidningsföretagen publicerar i sociala medier faller utanför.
Förklaringen är enkel. Det handlar om ansvaret. En tidning och dess hemsida har en utgivare. Utgivaren är juridiskt ansvarig för allt som publiceras – och det vet alla journalister. Men jag träffar ofta journalister som inte förstått att detta inte gäller sociala medier, även om kontot de skriver på är öppnat av tidningen och bara handlar om sådant som rör tidningshusets redaktionella verksamhet.
Här är skribenten personligen juridiskt ansvarig för det som skrivs.
Hittills har det pressetiska ansvaret för utgivaren varit lika med det juridiska, vilket undantagit sociala medier. Men det är ingen naturlag.

Sedan en tid tillbaka har Pressens samarbetsnämnd, huvudman för PO och PON, utrett hur det pressetiska ansvaret för utgivaren skulle kunna utvidgas till att gälla även sociala medier. Nu finns ett färdigt förslag till regelförändring, som av allt att döma kommer att antas på höstkanten.
Förslaget innebär att utgivarens etiska ansvar även gäller sociala medier som är kopplade till mediehusets verksamhet. I fortsättningen ska etiska övertramp här kunna anmälas till PO och fällas av PON.
Det ska understrykas att ansvaret inte kommer gälla medarbetarnas egna konton. Även om de kommenterar sin journalistiska verksamhet där. Det etiska ansvaret ska gälla konton där utgivaren kan kontrollera innehållet – att han eller hon till exempel vid behov kan avsluta kontot.

Ur läsarnas perspektiv är detta en naturlig förändring. Ett etiskt system som bara täcker delar av mediehusens verksamhet kommer i längden att förlora sin trovärdighet.
Detta förändrar inte det juridiska ansvaret för det som skrivs i sociala medier. Även om utgivaren blir etiskt ansvarig är det även i fortsättningen så, att den enskilde skribenten bär det juridiska ansvaret. Till exempel för formuleringar som skulle kunna uppfattas som förtal eller olaga hot.
Värt att ha i åtanke.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies