Gå direkt till textinnehållet

Vad ska jag begära för lön på sommarjobbet?

FRÅGA FÖRBUNDET Vad ska jag begära för lön på sommarvikariatet? Jag kommer få min journalistexamen under våren.

Innan du förhandlar lön inför en ny anställning ska du kontakta den lokala journalistklubben på det aktuella företaget. Klubben vet hur lönenivåerna ser ut på den redaktion där du sökt jobb. Lönen kan skilja sig mycket mellan olika arbetsgivare. Lönen ska sättas utifrån kraven i befattningen och din kompetens.

I Journalistförbundets kollektivavtal finns det två nivåer av lägsta lön som inte får understigas – en för personer med akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier och en lägre nivå för övriga. Är du klar med din examen innan sommarvikariatet får lönen alltså inte understiga den högsta nivån för lägsta lön. Från och med den 1 april är den nivån 29 661 kronor. Men kom ihåg att lägstalönerna är ett absolut golv och normalt ligger lönenivåerna högre, så prata med Journalistklubben om det.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos