Vi vill båda skrota
kameraövervakningslagen

21 november, 2016

I ett debattinlägg den 15 november med rubriken ”Vi hävdar vår rätt att använda drönare” anklagar SVT-chefen Adde Granberg mig för att använda ”flera uttalanden och värderingar som är felaktiga och vilseledande”.

Vad jag kan förstå så visar han inte att jag har fel på en enda punkt utan diskuterar bara hur saker BORDE fungera och hur den galna Kameraövervakningen SKULLE kunna tolkas. 

I mitt debattinlägg den 11 november hänvisade jag till lagen så som den faktiskt ser ut och hur den tolkas av myndigheterna.

Att SVT-chefen bygger bolagets juridiska inställning och sina medarbetares framtid på en FAQ-text från nätet (troligen skriven av en PR-avdelning), säger rätt mycket om hur lite fakta-underlag det finns för hans inställning. 

I sitt debattinlägg skriver Granberg att ”SVT följer givetvis svensk lagstiftning men så länge Kameraövervakningslagen (KÖL) inte är prövad i relation till företag av vårt slag anser vi att vi har juridiskt stöd för att använda fjärrstyrda kameror”.

Det här är helt felaktigt, något jag förra året visade i min bok ”SVT-skandaler 1. Den otroliga historien: Så blev ”På spåret”-filmerna olagliga”. 

Till att börja med så borde Granberg ha diskuterat den här frågan med sin chefsjurist Henrik Grinbaum. 

Denne var nämligen ansvarig när SVT24 förbjöds att använda fjärrstyrda kameror av Länsstyrelsen i Stockholm 1998-12-22. Det var Grinbaum som sedan förgäves överklagade ärendet. Men det här förbudet slogs sedan fast i Länsrätten (1999-03-16), Kammarrätten (1999-05-28) och Regeringsrätten (2002-01-14). 

Tvärtemot vad Granberg skriver så har Kameraövervakningslagen också prövats när det gäller SVT mer nyligen. 

I juni 2015 tvingades P4 Gotland stänga ner en webbkamera i studion, detta efter beslut i Länsstyrelsen att kameran var en övervakningskamera som kräver tillstånd enligt KÖL. 

I april 2016 krävde Länsstyrelsen i Dalarna att SVT och Vasaloppet söker tillstånd enligt KÖL för att man ska få använda webbkamera vid målgången. 

Det här är bara några exempel som visar hur galen KÖL är – och att SVT är ute på mycket hal juridisk is när man bestämt sig för att bryta mot lagen. 

Vill också avsluta med en retorisk fråga till Granberg och SVT med anledning av hans kommentar att ”SVT inte låter en enskild medarbetare eller leverantör bära ekonomiskt ansvar om detta skulle prövas”. 

Gäller det här också eventuella fängelsestraff? Den som bryter mot KÖL riskerar inte bara böter och skadestånd utan även fängelse. 

För att göra frågan ännu mer intressant kan jag ju också påpeka att när någon begår ett brott där fängelse ingår i straffskalan så har privatpersoner rätt att göra ett envarsgripande enligt Rättegångsbalkens 24 kap 7§. 

Det här innebär att om SVT använder drönare, kamera på stativ, GoPro-kamera eller robotkamera i en studio – så kan vem som helst (läs: gängmedlemmar, nazister) gripa den ansvarige fotografen och sedan frihetsberöva denne tills polisen anländer. 

Det här är bara en av många mycket drastiska och skrämmande konsekvenser av Kameraövervakningslagen. 

Om SVT och Adde Granberg vill veta mer detaljer om hur KÖL hotar yttrandefriheten så kontakta mig! Vi är på samma sida – Kameraövervakningslagen är galen och måste skrotas.
                                                           Mikael Jägerbrand
                                                           teknikjournalist och bokförläggare

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies