Gå direkt till textinnehållet

Svar till Daniel Nordström och Centerpartiet i Västerås

Flygplatsen, pressfriheten, yttrandefriheten och presstödet. Tidigare har presstödets inriktning varit att stödja mångfald i media och därmed huvudsakligen gått till s.k. andratidningar. Omstruktureringen i mediabranschen gör att kriterierna för stöd i den nya förordningen ändrats och även en tidning som VLT, med lokalt monopolliknande ställning kan erhålla stöd.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I denna nya situation har dock staten ansett att det är viktigt att ställa krav på saklighet i de medier som förväntar sig att erhålla stöd. Dessa nya regler har skapat en omfattande debatt i mediabranschen och många anser att reglerna är en inskränkning av pressfriheten och därmed vår
grundlag.

Generaldirektören för Myndigheten för press, radio och tv, Charlotte Ingvar-Nilsson, skriver i en replik till en debattartikel i tidningen Journalisten: “Yttrandefriheten är grundlagsfäst. Men med press- och mediestöd är det en helt annan sak; det är ingen grundlagsskyddad rättighet. Även den som inte får stöd har självklart fortfarande kvar sin fulla rätt att yttra sig. Behovet av kvalitativ nyhetsförmedling är större än någonsin och behovet av saklig och korrekt journalistik och information är en nationell angelägenhet. Ett medium som sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap kan rimligen inte anses möta dessa behov.”

Undertecknad har tidigare tillssammans med Lars Kallsäby dristat sig att kritisera tidningen VLT:s ledarsida för osaklig framställning av fakta i debatten om neddläggningen av Västerås flygplats. I strid med de slutsatser kring en sammatagen ekonomisk analys av konsekvenserna för skattebetalarna i Västerås och Västmanland hävdar VLT på ledarsidan vid upprepade tilllfällen att underskott på 100-tals miljoner måste stoppas och skattepengarna i stället användas inom vård och omsorg.

En retorik som också använts av den politiska majoriteten som grund för beslut om nedläggning.

I anslutning till denna sakkritik påtalade vi också uppfattningen att denna osakliga framställning kan vara tveksam utifrån det faktum att VLT erhåller drygt 30 miljoner kronor i statligt presstöd. Att VLTs ledarredaktion väljer att tolka vårt påpekande, att osakligheterna från VLT i flygplatsdebatten skulle kunna strida mot de nya presstödsreglerna, som ett angrepp på pressfriheten är väl kanske vad man får förvänta sig, men ändå både befängt och felaktigt.
Att mina f.d. partivänner väljer att göra avbön från vår kritik och bedyrar att man stödjer VLT.s rätt till presstöd/pressfrihet tolkar jag bara som en konsekvens av att jag inte följer partiets ändrade inställning i flygplatsfrågan och att jag lämnat partiet.

Matilda Molander har i en artikel föregående vecka i tidningen Jornalisten uttalat att “det är anmärkningsvärt att Centern inte tagit avstånd från Kallsäbys uttalanden på samma sätt som Liberalerna gjort med Gert Wallins uttalanden” Hon säger också “att det finns sviktande stöd för
pressfriheten i vissa kretsar är känt, men det är oroande att eteblerade politiker från liberala partier resonerar på det här sättet. Det här belyser faran med presstödssystemet”.

Matilda Molander skiljer uppenbarligen inte på presstöd och pressfrihet och bör därför ta till sig Generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilssons uttalande enligt ovan. Kritiken mot mig och Lars Kallsäby, att vi skulle svikta i stöd för pressfriheten, är både osaklig och kränkande. Vad vi påpekar är tidningens dilemma att pressfriheten inte är oinskränkt enligt de nya reglerna som Presstödsmyndigheten har att förhålla sig
till.

I lördagens VLT kan man läsa en insändare från Centerns ledning som väl måste betraktas som mycket inställsam mot VLTs ledarredaktion och där man “gör avbön” från Lars Kallsäbys och undertecknads kritik mot tidningen. Detta känns synnerligen svekfullt efter den gemensamma
kampen för flygplatsens bevarande. Jag hade nog förväntat mig att liberala politiker från framförallt Centern men också Liberalerna skulle kunna skilja på pressfrihet och presstöd och inte omedelbart
falla för VLTs retorik i frågan. Det gagnar aldrig en öppen och fri debatt att, medvetet eller omedvetet, misstolka någons argumentation. Det skapar endast dispyter och för inga sakfrågor framåt. Tyvärr har vi nu hamnat i denna situation.

Måhända finns det fler än undertecknad och Presstödsmyndigheten som ser ett problem i om våra skattepengar i presstödsform skall gå till publikationer som sprider osaklig och vilseledande information oavsett om det gäller liberala publikationer eller sådana som har sin hemvist på annat politiskt håll. Kanske är den debatt om pressfrihet och presstöd som vi just åser i Västerås en bekräftelse på att ett åsiktsreglerat presstöd inte är förenligt med pressfriheten, men att ett ovillkorat presstöd får svårt med legitimiteten och att därmed få skattebetalarnas stöd när det utnyttjas av osakliga och vilseledande medier. Lösningen på detta dilemma har inte jag, men det är riksdagen och Myndigheten för presstöd som får finna en lösning.

Med chefredaktörens goda vilja kanske dessa rader av min yttrandefrihet når VLTs läsare. Trots presstödet, delvis finansierat av mina/våra skattepengar, har jag ju ingen rätt att få mitt svaromål på tidningens angrepp publicerat. För tidningen obekväma svar riskerar ju att hamna i tidningens webbupplaga på grund av “platsbrist”, eller i papperskorgen.

Sista ordet blir som vanligt chefredaktörens och jag kan bara hoppas att det inte blir alltför nedlåtande denna gång. Som gammal man är jag van vid att hålla god ton i debatten, men chefredaktören verkar anse, som M Andersson påpekade i sin insändare, att detta endast gäller insändarskribenterna och inte honom själv. Dock ber jag läsarna att notera att få sista ordet i en debatt inte nödvändigtvis innebär att man har rätt.

Gert Wallin (pensionär och oberoende liberal med bibehållen yttrandefrihet)

Fler avsnitt
Fler videos