Gå direkt till textinnehållet

Regeringens brådska med elstödet får inte äventyra offentlighetsprincipen

Att det ska införas ett nytt elstöd har knappast gått någon förbi. Det ska ske fort, helst igår. På Infrastrukturdepartementet är det bråda dagar. De nya reglerna tas fram i en rasande fart. Och nya stödsystem betyder också nya sekretessbestämmelser.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I början av december skickades en remiss ut med förslag om att sekretess ska gälla för uppgifter om elförbrukning och vilka belopp som betalas ut till enskilda. Journalistförbundet kritiserade förslaget och menade att det försvårar för journalister som vill granska hur det nya stödet används.

I fredags var det dags igen. Den här gången vill departementet sekretessbelägga uppgifter om anläggnings-id. Remissen skickades ut på fredagskvällen och departementet ville ha svar redan på måndagen efter, senast klockan 12. Enligt det så kallade beredningskravet i Regeringsformen, det vill säga grundlagen, är regeringen skyldig att inhämta yttranden när ett ärende bereds. Enligt Journalistförbundet är den korta remisstiden i det här fallet inte förenlig med grundlagens krav.

Med tanke på den korta remisstiden var det förvånansvärt många remissinstanser som yttrade sig. Journalistförbundet riktade på nytt kritik mot att uppgifter om stödet inte ska vara offentliga, med motiveringen att det försvårar granskning. Även Justitiekanslern ifrågasatte behovet av sekretess och skriver i sitt remissvar: ”Skälen för införandet av den föreslagna bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen framstår inte som övertygande. Det är bl.a. tveksamt om uppgift om s.k. anläggnings-id överhuvudtaget har ett så pass starkt skyddsintresse att en bestämmelse av aktuellt slag är motiverad.”

Annons Annons

Det är tydligt att regeringen har bråttom att få på plats det utlovade elstödet. Och med tanke på att många hushåll kämpar för att få ekonomin att gå ihop är det såklart viktigt att stödet kommer på plats fort. Samtidigt är det också viktigt att det inte införs sekretessbestämmelser som inte behövs. Allt från offentlighetsprincip till beredningskrav är grundlagsskyddade av en anledning. Energikris eller inte – politikerna ska respektera grundlagen.

 

Ulrika Hyllert
ordförande, Journalistförbundet

Fler videos
Fler avsnitt