Gå direkt till textinnehållet

”Presskortet missbrukas av pensionärer”

Det är dags att se över reglerna för utfärdande av presskort. Yrkesverksamhet bör vara ett krav. Journalistförbundet måste sluta utfärda kort till medlemmar som främst använder dessa för att få olika förmåner. (UPPDATERAD MED FLER REPLIKER)

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Så här står det i Journalistförbundets regler för att få ett presskort:
”Kortet garanterar att innehavaren är yrkesverksam journalist som åtagit sig att följa de yrkesetiska reglerna”.

Vi båda som tjänstgör som presskortshandläggare anser inte att det är så i verkligheten. Flera som ansöker om och får presskort av oss är inte yrkesverksamma. De är pensionärer som använder kortet som legitimation eller för att gå in gratis på olika evenemang. En del berättar om hur effektivt kortet är för att slippa betala inträde på museer (speciellt utomlands). Man får gå före i kön och kan till och med få en guide gratis. Något vi själva inte skulle drömma om att göra.

Som presskortshandläggare lägger vi ner mycket tid på att utfärda de här korten som i dagens läge har en helt analog hantering. Det krävs två personliga möten för att få ett presskort.
Vårt budskap är att förbundet borde ändra reglerna. Presskort ska endast utfärdas till dem som är verksamma i yrket. Här ska givetvis inte åldern spela någon roll. Som läget är nu hjälper vi till att bryta mot de yrkesetiska reglerna på löpande band.
För en pensionär som behöver nytt leg finns det andra alternativ. Vi hjälper gärna kollegor i yrket med nya kort!

Mats Amnell, Sydsvenskan
Elisabeth Sandberg, Skånska Dagbladet

 

REPLIK FRÅN JOURNALISTFÖRBUNDET:

Det är välkommet att två av våra presskortshandläggare betonar vikten av att presskortet är en yrkeslegitimation som medlemmar kan använda för att visa att de är journalister och medlemmar i förbundet. Och att medlemmen via presskortet förbundit sig att följa förbundets yrkesregler. 

Presskortet ska alltså användas när du som journalist i ditt arbete behöver legitimera dig. Kortet får däremot inte användas för privata ändamål, som debattörerna lyfter exempel på. Detta framgår av förbundets yrkesregel fyra: ”Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.” Medlem som missbrukat presskortet, kan av förbundsstyrelsen tillfälligt eller permanent uteslutas som medlem. 

Vem som har rätt till att få ett presskort regleras av förbundets stadgar och av förbundsstyrelsen. Det är stadgarna som ger alla rätt till ett medlemskort och det är förbundsstyrelsen som bestämmer hur förbundets medlemskort är utformat och distribueras. Bestämt sedan tidigare är att medlemskortet är ett presskort. 

Ett förändringsarbete har dock inletts. Journalistförbundets styrelse inledde 2022 ett arbete med att se över om förbundet likt finska journalistförbundet ska övergå till ett digitalt presskort. I det arbetet ingår att utreda hur detta skulle påverka yrkesverksamma medlemmar som behöver presskortet i sitt arbete, men även hur seniorer och studenter påverkas och ska hanteras i ett sådant skifte. Till exempel skulle ett medlemskort kunna se olika ut för olika medlemsgrupper. Planen är att utredningen ska bli klar under 2023, för att förbundsstyrelsen sedan ska arbeta vidare med frågan inför ett beslut. 

Ulrika Hyllert,
ordförande Journalistförbundet
 

REPLIK:

Öppet brev till Ulrika Hyllert

När detta skrives har det gått fem dagar sedan förbundets pensionerade medlemmar hudflängdes i ett debattinlägg i Journalisten och du valde att stryka debattörerna medhårs.

Den tillrättavisning av debattörerna och ursäkt som jag med många pensionerade journalister väntade oss har uteblivit. Jag vill ha en förklaring.

Överanvändning och fusk med förbundets id-kort har varit ett problem sedan korten infördes (min erfarenhet sträcker sig bakåt till början av 1970-talet), det borde inte vara svårt att missa ens för yngre förbundsfunktionärer. Att ta upp detta till debatt är både bra och nödvändigt. Att skylla missbruket på ”pensionärer” är däremot bara okunnigt och oförskämt.

Id-kort erbjuds den som fortsätter vara betalande medlem i förbundet. Det sker utan krav på att visa upp ett årligt bevis på utförda journalistiska uppdrag. Nu frammanas bilden av ”pensionärer” som regelvidrigt klängt sig kvar i förbundet och utnyttjar dess förmåner.

Undertexten både i debattartikeln och ditt svar är något grumlig men pekar i en riktning: Personer som inte är ”yrkesverksamma” (Läs fast anställda) borde inte ha rätt till ID-kort. Och absolut inte pensionärer.

Men då kanske vi pensionärer (och kanske alla frilansare i yrkesverksam ålder utan fast anställning) ska vända på steken. Om inte förbundets ordförande kan föra vår talan så kanske vi också ska avstå från att betala månadspengen till förbundet. Det finns ju ingen anledning att kvarstå i ett förbund som inte tillvaratar ens intressen utan tvärtom smutskastar dem.

Det slår mig att det kanske är just det som är syftet med både debattinlägg och förbundsreplik: Att mota bort pensionärerna. Gärna en nyordning med ID-korten. Men först en ursäkt!

Jan Winter,
före detta SR,TT mm
 

SVAR FRÅN ULRIKA HYLLERT:

Jag beklagar att det kunnat uppfattas som att jag i mitt svar på debattartikeln från två av förbundets presskortshandläggare skulle ha lagt någon skuld på förbundets seniormedlemmar eller någon annan medlemsgrupp i förbundet. Det var aldrig min mening.

I mitt svar ville jag däremot förtydliga att samtliga medlemmar enligt förbundets stadgar har rätt till ett medlemskort och idag består medlemskortet av ett presskort. Samtliga medlemmar som hämtar ut ett presskort ska också använda det på ett sätt så att det stämmer överens med förbundets stadgar.

Förbundets presskort kan idag vara viktigt även för en seniormedlem. Till exempel för medlemmen behöver styrka sitt medlemskap i Journalistförbundet eller för de seniormedlemmen som fortfarande tar något enstaka uppdrag som journalist.

Ulrika Hyllert,
ordförande Journalistförbundet

Fler avsnitt
Fler videos