Gå direkt till textinnehållet

Klimatdebatten måste föras framåt

Finns det något klimathot egentligen? Om man frågar de människor som på grund av stigande havsnivåer just nu evakueras från lågt liggande Stilla havs-öar blir svaret utan tvekan ja. De vadar bokstavligen i klimathotet. Frågar man i stället Roy Spencer, vilket Aktuellt gjorde den 13 maj, är svaret ett annat. Han menar att mer koldioxid är bra för livet på jorden och att vi inte bör göra någonting åt klimatförändringarna.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Roy Spencer arbetar för en rad amerikanska organisationer som alla får sin verksamhet betalad av oljejätten Exxon Mobil.

Precis som de människor som drabbas av klimatförändringarna kämpar den fossila industrin för sin överlevnad. Det må vara en mäktig industri, men om utsläppen begränsas kommer alla de investeringar som oljebolagen har gjort i hopp om fortsatt oljeanvändning att gå om intet.

De vet att de inte kommer att vinna debatten om klimathotets realitet. I stället använder de den strategi som tobaksindustrin utvecklade när forskare på 1950-talet upptäckte länken mellan rökning och cancer. I korthet går denna strategi ut på att till varje pris så tvivel hos människor.

Annons Annons

Frontorganisationer, som de Roy Spencer är medlem i, byggs upp och finansieras och det är dessa som driver industrins sak genom att med smart PR-arbete skaffa sig utrymme i medierna.

Vissa redaktioner verkar inte kunna stå emot lockelsen att ta med de personer som förnekar klimathotet. Därmed luras de att medverka i oljeindustrins cyniska strategi.

Bilden av ett forskarsamhälle som är delat i klimatfrågan är falsk och det är vilseledande journalistik att ens antyda en sådan bild. Ett bättre sätt att skildra det tvivel som uppenbarligen finns hos många vad gäller klimatförändringarna är att granska de argument som förs fram och granska dem som för fram dem. På samma sätt som medier till exempel hanterar Sverigedemokraterna.

I flera decennier lyckades tobaksbolagen hålla liv i den bekväma tanken att rökning trots allt kanske inte är så farligt. När det gäller klimatförändringarna har vi inte den tiden. Enligt den senaste klimatforskningen måste utsläppen i princip vara borta inom några decennier – om ohejdbara klimatförändringar ska kunna hejdas. Sveriges redaktioner borde sätta ner foten i frågan och, i stället för att ta debatten tillbaka till ruta ett, föra debatten framåt.

En annan fråga med potential att väcka känslor och engagemang är den om hur samhället i grunden ska kunna ställas om och bli fossilfritt. Det är den frågan vi kommer lägga kraften på i Klimatmagasinet Effekt som vi ger ut på papper efter sommaren. Vi hoppas att övriga medier är beredda att göra detsamma.

David Jonstad

Jesper Weithz

Sara Jeswani

Klimatmagasinet Effekt

Fler videos
Fler avsnitt