Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet ska inte bjuda upp Sverigedemokraterna till dans

Sedan tolv år har TCO en policy som utesluter bilaterala kontakter med Sverigedemokraterna. Den ska nu omprövas i ljuset av SDs valframgångar. LO har redan börjat slira i sin inställning till kontakter med partiet.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Dessvärre motsatte sig Journalistförbundet TCOs policy när den antogs. Den skulle försvåra för förbundets medlemmars att ”sköta sitt journalistiska uppdrag så opartiskt som vi eftersträvar”, enligt förbundet.

När förbundet intog denna tvivelaktiga, för att inte säga förkastliga, ståndpunkt måste det ha skett en lapsus i tankearbetet. Man har vid ställningstagandet gjort en sammanblandning mellan journalistens yrkesroll och förbundets roll som facklig företrädare.

Det fackliga uppdraget får inte förväxlas med hur professionen ska utövas. Förbundets fackliga uppdrag är nämligen synnerligen partiskt. Hur skulle Journalistförbundet annars kunna driva medlemmarnas krav i olika förhandlingar?

Annons Annons

Ska vi kanske börja förhålla oss opartisk till arbetsgivarnas inställning i förhandlingsfrågor med motiveringen att förbundets medlemmar som är arbetsmarknadsreportrar annars inte skulle kunna ”sköta sitt journalistiska uppdrag så opartiskt som vi eftersträvar”.

När man analyserar eventuella kontakter med SD måste man skilja mellan den fackliga rollen och yrkesrollen.

Vi har framför oss ett parti med ett neonazistiskt DNA, där ledande företrädare har deklarerat att judar, samer och muslimer inte kan bli riktiga svenskar. Dess ledning ser journalister som nationens fiender och talar om journalistrugby.

Detta och mycket annat ska i det fackliga perspektivet ställas mot SJF:s stadgar, idéprogram och handlingsprogram. Förbundet är öppet för alla som arbetar journalistiskt. Vi ska ta tillvara bland annat deras sociala intressen, verka för mångfald i medieutbudet och på våra arbetsplatser, (alltså raka motsatsen mot den återvandring som SD förespråkar), och motverka hot, trakasserier och våld mot journalister. Det sista är inte minst en facklig arbetsmiljöfråga.

Sverigedemokraterna är ett parti som inte delar de utgångspunkter som vi driver vår fackliga verksamhet utifrån och som föraktar stora delar av vår medlemskår och våra stadgars grunder.

Ända sedan järnrörsskandalen för tio år sedan till de senaste årens hyllningar av Putin har ledningen för Sverigedemokraterna skylt på enskilda medlemmar och hävdat att det inte varit partiets politik. Man har gjort det trots att personerna ofta varit höga företrädare för partiet i riksdagen, som om enbart partiledaren Jimmy Åkesson är den som kan uttolka partiprogrammet.

Varken TCO eller Journalistförbundet lär ändra på de anti-demokratiska krafter och den människosyn som finns i partiet genom några bilaterala kontakter. Den är naiv som tror sig kunna göra om Sverigedemokraterna till ett normalt parti i vår demokrati genom diskussioner med dess företrädare i arbetsmarknadsfrågor.

Sverigedemokraterna och dess populism har inte blivit mer demokratiskt rumsren bara för att var femte väljare har röstat på dem.

För fackförbunden i Sverige borde det vara lätt att hålla fast vid ett avståndstagande från fackliga kontakter med extremhögern. Vi uppnår inga långsiktiga stabila lösningar genom stöd från SD och dess populism.

I internationell press, Le Monde, Libération, New York Times, framhölls Sverigedemokraternas neonazistiska bakgrund i nyheterna om det svenska valet.

Även politiker på Europanivå reagerar ofta instinktivt mot samarbete med extremhögern och motarbetar alla försökt till normalisering av dessa partier. Det fick till exempel vår liberala europaparlamentariker Karin Karlsbro känna av när hennes partigrupp Renew sammanträdde strax efter det svenska valet.

I Europa upprätthåller de rödgröna partierna och lejonparten av borgerliga partier ett kompakt motstånd mot normalisering av extremhögern.

Journalistförbundet, som står upp för alla människors lika värde, borde säga nej till bilaterala fackliga kontakter med Sverigedemokraterna, vare sig de sker i TCO:s eller i förbundets namn. Det skulle inte föra vårt fackliga arbete framåt. Tvärtom. På lång sikt riskerar vi som arbetstagare att bli förlorare om SD med sina extrema ståndpunkter normaliseras.

Carl von Scheele
frilansmedlem och arbetsmarknadsreporter

 

Läs förbundsordförande Ulrika Hyllerts replik här: Viktigt att Journalistförbundet är partipolitiskt obundet

 

Fler avsnitt
Fler videos