Gå direkt till textinnehållet

”Vem ska nu ta upp medlemmarnas frågor till behandling, när inte Finansliv kan göra det?”

Debatt Finansförbundet meddelar att förbundsstyrelsen fattat beslut om att avveckla tidningen Finansliv. Syftet är »att frigöra medel för att utveckla verksamhet som ökar organisationsgraden inom finansbranschen och stärker Finansförbundet som fackförbund«.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Man har kört i diket genom att i alltför hög grad se tidningen som en medlemsförmån. Finansförbundets ordförande säger »Drivkrafterna bakom ett medlemskap förändras. Vi kan konstatera att Finansliv inte längre är en lika viktig medlemsförmån som tidigare«. Nej, det är klart att den inte är. Utbudet av innehåll är nästan utan gräns. En utveckling som började för 30 år sedan med reklam-tv och reklam-radio, tog fart för 20 år sedan när Youtube startade och nu är vi i början av en ålder när AI kan ta fram obegränsade mängder innehåll.

Så vad är en organisationstidning år 2024? Att se den som en medlemsförmån är en återvändsgränd för de flesta, om man inte ska gå till ren lustläsning som rör ett personligt intresse som hundar, båtar eller friluftsliv.

I nuläget får Finansförbundets medlemmar och andra goda krafter ställa sig ett antal kritiska frågor:

Annons Annons

Vem ska nu ta upp medlemmarnas frågor till behandling, när inte Finansliv kan göra det? Kommunikationsavdelningen? Dagens Nyheter?

Hur ska medlemmarna orientera sig i frågor som rör deras egen bransch? En grupp på Linkedin? Som länkar till artiklar från… vem?

En medlemsorganisation som inte vill reducera sig till ett försäkringsbolag behöver arenor för idéutbyte av olika slag. Journalistik är en sådan arena. Vad händer när Finansliv försvinner?

Att man inte har en anställd redaktion utan har produktionen utlagd på en extern part (i det här fallet Journalisten) gör ju också att motståndet blir bekvämt svagt. Vad ska chefredaktören tycka om detta, avtalet är ju uppsagt så det är bye-bye.

Vi lever i en tid när vi som tror på människors lika värde och som tror på demokratin som samhällssystem behöver hålla ihop och sätta emot de krafter som försöker demontera dessa värden. Det är illa nog med Trump och hans småpåvar. Organisationernas företrädare behöver ta upp plakaten som på den gamla goda tiden.

Det behövs fler aktiva medlemmar och medborgare som klarar av att stå upp mot ivern att strömlinjeforma organisationerna så pass att vaken, kritisk och progressiv journalistik inte har någon plats.

Morten Postrup
journalist och mediekonsult

Fotnot: Finansförbundet har erbjudits möjlighet att svara på debattartikeln men har avböjt och hänvisar till ordförande Ulrika Boëthius intervjusvar i nyhetsartikeln Tidningen Finansliv läggs ned.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *