Gå direkt till textinnehållet

JK ger sig på ­offentlighetsprincipen

Justitiekanslern behöver fortbildning. Han har inte den baskunskap som är nödvändig om offentlighetsprincipen. JKs inhopp riskerar att tysta den nödvändiga Rödebydebatten.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

JK har beslutat om förundersökning för misstänkt sekretessbrott. JK antar att socialtjänsten skvallrat på ett sätt som är otillbörligt. Det är en grundlös tanke.

När journalister skaffar kunskap om en ungdoms sociala utveckling letar vi dokument där makten är som starkast. Vi söker i offentlig domstol, inte hos socialtjänst.

JK beslutade häromdagen att inleda förundersökning om misstänkt sekretessbrott efter en artikel i Blekinge Läns Tidning. Där fanns uppgifter om den 17-åring som skottskadades under dramat utanför Rödeby. Uppgifter som lämnats från socialtjänsten. Uppgifterna är offentliga i Karlskrona tingsrätt.

Annons Annons

Förundersökning är en ingripande åtgärd i människors liv. Rätten att inleda förundersökning är begränsad. I det här fallet har JK tagit i med för mycket maktutövning.

Justitiekanslern borde inte ha beslutat inleda förundersökning om misstänkt sekretessbrott för hur BLTs journalister fick sina uppgifter. Det är bara att hoppas att åklagaren Ingela Klinteberg, som ska göra JKs hantverk, passar på att i Karlskrona tingsrätt ta del av de offentliga uppgifter som finns där. Och att Ingela Klinteberg då snabbt avslutar sin brottsutredning.

JKs beslut riskerar bara att göra Sverige tystare, försvåra den fria diskussionen om vad som hände i Rödeby, hur det kan tolkas, vilka erfarenheter vi kan dra och hur vi kan agera framåt.

Men också BLTs ansvariga utgivare halkar in i JK-tankegången. I BLT säger hon att JKs utredning får ha sin gång. Hon borde be JK hålla fingrarna borta.

Ansvariga utgivaren Kerstin Johansson säger i en kommentar i BLT att hon inte kan tala om hur BLT fått uppgifterna och så hänvisar hon till meddelarskyddet. Hon borde talat om den svenska folkstyrelsen, den grundlagsskyddade tryckfriheten, offentlighetsprincipen, och rätten att ta del av allmänna handlingar.

Meddelarfriheten är den säkerhetsventil som behövs först när offentlighetsprincipen inte fungerar.

Också planeringssekreterare Tore Svensson på Karlskrona kommuns ­socialförvaltningen säger i medierna att det är bra med en utredning. Det är ­begripligt. Han vill väl göra det självklara uppenbart. Det behövdes i det här ­fallet inga läckande socialsekreterare för att värna den fria debatten.
Men det hade varit välgörande om myndigheterna kunnat det självklara. Journalisterna gjorde sitt jobb. De kunde offenlighetsprincipen.

Fler avsnitt
Fler videos