Gå direkt till textinnehållet

Offentlighetsprincipen: Sollentuna Energi stod för Årets flopp

Att sekretessen på det arbetsmarknadspolitiska området lättades under förra året är en av de positiva saker som hänt på offentlighet- och sekretessområdet, enligt Acta Publicas rapport Offentlighetsprincipen 2022.

Förändringen öppnar för en större insyn inom denna skattefinansierade verksamhet, enligt rapporten, där lagstiftning, domar, beslut och anmärkningsvärda exempel på tillämpning av gällande lagar och regler presenteras.

Att Sollentuna Energi nekade Expressen att få ut en lista över kunder med störst elförbrukning, med hänvisning till den nya lagen om utlandsspioneri, utser Acta Publica till Årets flopp. Sollentuna Energi motiverade beslutet: ”Sedan grundlagsbeslutet i onsdags, så kan ni inte längre dölja spioneri under tryckfrihetsförordningen”.

Ett av flera problem med den motiveringen var att lagen ännu inte hade trätt i kraft, står det i rapporten.

Ett huvudtema för rapporten har varit de många sekretessbrytande regler som trädde i kraft eller föreslogs under förra året, exempelvis att myndigheter vill ha skärpt sekretess i den egna verksamheten, men samtidigt införa en sekretssbrytande regel som gör det möjligt att utbyta mer information med andra myndigheter.

Fler avsnitt
Fler videos