Gå direkt till textinnehållet

Galet ge rasistisk tidning presstöd

Den rasbiologiska tidningen Nya Tider beviljas förmodligen 1,7 miljoner i presstöd i morgon. Det gör ont att en tidning som har öppna nazi-sympatisörer, motarbetar jämställdheten och hetsar mot invandrare, "blandfamiljer", adopterade, funktionshindrade och homosexuella nu kan få skattemedel för att ägna sig ännu mer åt hat och intolerans.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Hur kan det komma sig att en sådan tidning kan få skattemedel i namn av presstöd? Det finns två orsaker. Den ena anledningen är teknisk och den andra är politisk.

I och med  att tidningen Nya Tider nu har fler än 1 500 prenumeranter, utkommer varje vecka  och på svenska finns ett lagtekniskt stöd för bidrag. 

Att tidningen  i varje nummer hetsar mot invandrare, homosexuella och funktionshindrade verkar inte spela någon roll för de etablerade partierna.

Det offentliga Sverige är kluvet inför yttrande- och pressfrihet i vårt land: Presstödsordningen och Sändningstillståndet för Radio och TV motsäger varandra ifråga om staten ska ta hänsyn till innehåll i en publikation.

Presstödsförordningens tredje paragraf borde ha kastats i papperskorgen för länge sedan.  ”Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.”

Som bekant har också vår kulturminister på SVT Debatt skrivit att presstöd ej bör gå till rasistiska tidningar.

Sändningstillståndet för Sveriges Television och Sveriges Radio tar dock öppet  ställning för  innehållet: ”Det är inte heller tillåtet med program eller inslag som är uppenbart kränkande för något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning.”

Läser man noggrant presstödsförordningen kan man dessutom finna argument för att inte stödja Nya Tider ekonomiskt.  Ekonomiskt stöd skall gå till "en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning". Fria Tider tillåter endast rasister komma till tals!
 
Det finns dem som i yttrandefrihetens namn välkomnar det ekonomiska stödet till Nya Tider men det är inget hållbart argument. Jag tycker att det är felaktigt att Nya Tider skall få ett enda öre av skattemedlen då tidningen inte främjar mångfalden utan vill eliminera mångfalden.

Det är inte första gången som Presstödsnämnden beviljar skattepengar till en rasistisk tidning. 2010 erhöll Nationell Idag över två miljoner kronor i ekonomiskt stöd trots att fusktidningen hade uppgett två olika ansvariga utgivare: (Vavra Suk som ansvarig utgivare i tidningen men på Bolagsverket är det någon annan som är ansvarig utgivare för tidningen)  

Enligt en undersökning i Expo var 40 procent av bilderna i Nationell Idag stulna under 2008 och att 51 Scanpix-bilder publicerats utan ersättning. Bildbyrån Scanpix hade enorma svårigheter att få ersättning för sina bilder. Jag är osäker ifall Scanpix erhållit alla sina pengar.

Efter att Nationell Idag erhållit bidrag har det visat sig vara omöjligt att säga upp sin prenumeration – något som är olagligt och kan stoppa presstöd till en tidning. Dessutom har Nationell  idag gett 5 000 kronor av presstödet till en öppen  nazist i Svenska motståndsrörelsen. Den 34-årige mannen utsågs Årets fosterlandsvän för att ha "gjort en värdig insats för folk och land" .

Svenskt presstöd bör går till tidningar som breddar vår horisont – absolut inte till tidningar som betraktar världen och människor med fördomsfulla ögon.

Att Nya Tider kan beviljas miljonstöd i statsbidrag är såväl galet som ansvarslöst och bidrar till att skapa ett ”Vi och Dom”-samhälle.

                                                                            KURDO BAKSI
                                                                           Chefredaktör för Svartvitt

<läs även Nils funckes debattartikel i frågan här.

Fler avsnitt
Fler videos