Gå direkt till textinnehållet

FGJ: Vi hoppas att många kan komma

Den före detta Sveriges Radio-medarbetaren Jan Mosander kritiserar vår ambition att utveckla Föreningen grävande journalister. För att förstå ambitionen med det framtida utvecklingsarbetet bör man känna till det arbete som redan har genomförts.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Under 2016-2017 beslutade styrelsen att utveckla föreningen i ett projekt kallat ”Nysatsning 2017”, där föreningens ordförande arvoderades från oktober 2016 till juli 2017.

Vid utvärderingen av Nysatsning 2017 fann styrelsen att projektet har bidragit till att utveckla föreningen på ett sätt som inte hade varit möjligt annars, där vi stärkt arbetet kring sponsorer och samarbeten, opinionsarbete och marknadsföring.  Vad gäller sponsorintäkter och att öka antalet medlemmar så var det arbetet inte lika framgångsrikt.

Sammantaget anser styrelsen att Nysatsning 2017 har varit både lärorik, värdefullt och bra för föreningen och dess medlemmar. Styrelsen vill därför kunna fortsätta jobba framåtsyftande på liknande sätt –  i ett projekt som vi i styrelsen valt att kalla ”Framtid Fgj”.

Annons Annons

Föreningen Grävande Journalister är en välskött förening med god ekonomi, vilket är en förutsättning för att styrelsen nu gör bedömningen att gå vidare med ytterligare utveckling. Inom ramen för ”Framtid Fgj” ska föreningen stärka samarbeten med flera seriösa partners, bland annat Bokmässan och norska Skup. Vi är övertygade om att dessa samarbeten och andra utvecklingsprojekt kommer att uppskattas av våra medlemmar.

Jan Mosander deltog själv på årsmötet i Uppsala i april i år där styrelsen omvaldes enhälligt. Med röstsiffrorna 18-14 antogs beslutet att större satsningar som innebär en arvodering av ordföranden kräver ett årsmötesbeslut. Det har vi tagit fasta på och har valt att kalla till en extra stämma där medlemmarna får ta ställning till styrelsens proposition om ”Framtid Fgj”.

I enlighet med föreningens tradition och praxis håller Fgj årsmöten på olika platser runtom i landet. De senaste åren har våra årsmöten ägt rum i Uppsala, Göteborg, Jönköping, Umeå, Växjö och Malmö.

Vi hoppas att våra medlemmar har möjlighet att delta på mötet i oktober. Vårt val av veckodag och tid på dygnet (fredag 6 oktober klockan 15) anser vi möjliggöra för så många som möjligt att resa till och från Göteborg utan behov av övernattning. Vi erbjuder också för första gången i Fgj:s historia ett resebidrag för våra medlemmar.

För styrelsen: Terje Carlsson, ordförande, Kerstin Weigl, vice ordförande, Bosse Vikingson, kassör, Valeria Helander, ledamot, Emanuel Sidea, ledamot, Jessica Ziegerer, ledamot, Åsa Larsson, suppleant, Mathias Ståhle, suppleant, Fouad Youcefi, suppleant

Läs Jan Mosanders debattinlägg här.

Replik Jan Mosander:

Det finns två besvärande problem med FGJ-styrelsens svar på mitt inlägg i Journalisten (18.9).

1. Vi får inte veta hur styrelsen använt den halvmiljon som redan gått åt. Vad har man uträttat och vad inte? När, var och hur har man förhandlat? Med vem? Hur ser utvärderingen ut? Borde inte medlemmarna få ta del av den? Kostnaderna, förutom arvoderingen av Terje Carlsson? Jag undanbad mig flum som svar på mina frågor, men fick inte ens det.

2. Styrelsen vilseleder. Det är riktigt att det har hållits årsmöten på olika håll i landet. Men det har skett i samband med de stora årliga Grävmötena med 100-tals deltagare, många av dem medlemmar. Det är något helt annat än ett plötsligt sammankallat extra årsmöte en fredag em. i Göteborg.

Jag är dock hyfsat tillfreds i ett avseende: Det verkar som om jag tvingat styrelsen att lägga fram sin proposition om ytterligare bortåt 300.000 kr redan nu, och inte i sista stund samma vecka som det extra årsmötet, som det tydligen var tänkt.

Jan Mosander

Fler videos
Fler avsnitt