Gå direkt till textinnehållet

Vuxencensuren bort i kulturbudgeten

I dag släppte regeringen sin kulturproposition. Vuxencensuren tas bort, och den nya myndigheten Statens medieråd inrättas från årsskiftet. Anslagen till SVT, SR och UR ökas med två procent.

Statens medieråd kommer att få en budget på 16,8 miljoner kronor, och kommer huvudsakligen att ägna sig åt skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan, samt att stärka dem från som medvetna medieanvändare.

I budgeten framgår också att anslagen till de tre public service-bolagen SVT, SR och UR räknas upp till att totalt omfatta 6,85 miljarder kronor.

Fler avsnitt
Fler videos