Visade bild på brottsoffer
– klandras av PON

22 februari, 2017

MEN-beslut Bärgslagsbladet och Arboga Tidning klandras av PON för att ha publicerad bild och uppgifter om ett brottsoffer vilket gjorde att hon kunde identifieras.

I maj förra året publicerade Bärgslagsbladet och Arboga Tidning en artikel om ett rånförsök i en butik i centrala Arboga där en kassörska blivit knivhotad. Till artikeln publicerades en omaskerad bild från butikens övervakningskamera.

Kassörskan anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och menade att hon blivit identifierad som brottsoffer av en större krets genom artikeln och fotot.

PO konstaterar att anmälarens identitet inte avslöjats genom namnpublicering eller någon bild som visar hennes ansikte. Däremot lämnades så pass många uppgifter i bilden och artikeln sammantaget, om vilken butik rånförsöket skedde i, brottsoffrets kön samt hennes hårfärg, att PO inte kan ifrågasätta kassörskans påstående att hon blivit identifierad av en större krets personer.

PO anser att hennes identitet saknar allmänintresse, och att publiceringen visar henne i ett läge då hon sannolikt fruktade för sitt liv. ”Publiceringen av bilden utgör därmed en obefogad kränkning av anmälarens personliga integritet”, skriver PO i sitt beslut.

Pressens Opinionsnämnd (PON) instämmer i POs bedömning och klandrar Bärgslagsbladet och Arboga Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies