Gå direkt till textinnehållet

VDar fortfarande i majoritet i TUs styrelse

TU är inte längre en arbetsgivarorganisation utan en branschorganisation för tidningsutgivare som bland annat ska arbeta för yttrande- och tryckfriheten. Trots förändringen sitter fortfarande en majoritet direktörer i TUs styrelse.

TU beskriver sig på hemsidan som en branschorganisation som bland annat ”slåss för yttrande- och tryckfriheten för att vår demokrati ska fungera”.

Trots TUs ändrade inriktning sitter fortfarande en majoritet direktörerna i styrelsen: tio direktörer och fyra chefredaktörer. Fördelningen mellan direktörer och chefredaktörer var ungefär likadan då TU var en arbetsgivarorganisation.

­ – Jag tycker att man får döma nya TU efter vad man kommer att prestera framöver i frågor som rör utgivarskap, tryck- och yttrandefrihet. Det lär visa sig om styrelsens sammansättning är anpassad efter denna målsättning, säger Daniel Sandström, Sydsvenskans chefredaktör.

Annons Annons

Tomas Brunegård, ordförande i TU, säger att yttrande- och tryckfriheten är en del av de frågor som TU hanterar. Han påpekar att TU även tar upp kommersiella villkor, att branschen ska vila på en ekonomiskt solid grund så att det går att ge ut en publicistisk produkt.

På TUs hemsida står det att TU ”arbetar för att skapa bra förutsättningar får våra medlemsföretag”.

– Det är viktigt att styrelsen i sin helhet har ett publicistiskt perspektiv oavsett vilken bakgrund man har. Man behöver inte vara journalist för att vara publicist. Jag tycker att vi i dag har en bra styrelse som täcker in alla de frågor som TU ska hantera, säger Tomas Brundegård.

Arne Ruth, före detta chefredaktör och chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter, har ingen principiell uppfattning om styrelsens sammansättning, men anser att det är viktigt att upprätthålla en skiljelinje mellan det publicistiska och ekonomiska ansvaret.

– Den publicistiska funktionen måste vara oberoende av ägarna så att man kan ta ställning i frågor som även berör ägarnas intressen. Samtidigt måste man som publicistiskt ansvarig förstå den ekonomiska realiteten, säger Arne Ruth.

Han påpekar att under hans tid på DN fanns en kreativ dialog mellan den ekonomiska och den publicistiska ledningen.

– Vi måste erkänna varandras likaberättigande eftersom tidningen fungerar på en marknad. Men det publicistiska målet får inte underordnas en marknadsstrategi, säger Arne Ruth.

Arne Ruth ser med oro hur allt fler tidningsföretag anammat den amerikanska modellen med en publisher, att kombinera funktionen chefredaktör, ansvarig utgivare och VD till en och samma person.

– När en person är både ekonomiskt och publicistiskt ansvarig kommer det ekonomiska att överskugga det publicistiska, säger Arne Ruth.

Han befarar att läsarna förlorar förtroendet för tidningar som opinionsbildare om de känner att ägarna gör ekonomiska överväganden och inte tar upp vissa ämnen, att redaktionen inte är självständig och beredd att försvara sina ståndpunkter.

Arne Ruth ser det som en brist att dagens moderna tidningschefer ytterst sällan uttalar sig offentligt i publicistiska frågor.

– Förmågan att själv framträda som ansvarig utgivare är också en viktig del, det är den offentliga styrkan i en tidnings hållning, säger Arne Ruth.


Fotnot: Det var i maj 2009 som arbetsgivarorganisationen Medieföretagen bildades genom en sammanslagning av Tidningsutgivarna (TU), Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) och SRAO, public service företagens arbetsgivarorganisation. Medieföretagen ingår i Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation.

TUs styrelse, valda vid årsmötet den 24 maj 2010

Presidiet:?
ordförande, Tomas Brunegård, koncernchef för Stampen-gruppen
vice ordförande, Raoul Grünthal, VD Schibsted Sverige ?

Styrelseledamöter:
Lena K Samuelsson, Svenska Dagbladet, chefredaktör ?
Dan Lannerö, Upsala Nya Tidning, VD
Lovisa Hamrin, Herenco, koncernchef?
Jan Helin, Aftonbladet, chefredaktör
Lena Larsson, Värmlands Folkblad, VD
Anette Novak, Norra Västerbotten, chefredaktör?
Olof Nyberg, SMD, VD
Bengt Ottosson, Expressen, VD?
Örjan Pekka, Haparandabladet, VD och ansvarig utgivare?
Gunilla Sax, Barometern, chefredaktör?
Peder Schumacher, V-TAB, VD
Johan Ståhl, Sydsvenskan, VD?
Bosse Svensson, Mkt Media, VD?
Lars Svensson, Helsingborgs Dagblad, VD

 

 

Fler avsnitt
Fler videos