Gå direkt till textinnehållet

Utgivaransvar kvar på Visions redaktion

Fackförbundet Vision har beslutat att utgivaransvaret för förbundstidningen fortsatt ska ligga kvar inom redaktionen. Det berättar Visions ordförande  Annika Strandhäll. (Uppdaterad)

Efter interna diskussioner inom förbundet har man kommit fram till att tidningens ansvarige utgivare ska finnas inne på redaktionen.

När förbundsstyrelsen i februari beslutade att inlemma tidningen Vision i kommunikationsavdelningen protesterade såväl redaktionen som chefredaktörer på andra fackförbundstidningar. Protesterna gällde framför allt att de första signalerna från förbundet tydde på att redaktionen skulle fråntas utgivaransvaret, som i stället skulle flyttas över till chefen för kommunikationsavdelningen.

Även internt bland medlemmar höjdes röster emot den befarade förändringen. Flera menade att detta vore ett sätt för förbundet Vision att slippa journalistisk granskning från den egna tidningen.

Annons Annons

Förbundsledningen har nu kommit fram till att behålla den ordning som i dag är gängse på fackförbundstidningar, nämligen att de får bedriva oberoende journalistik med egen ansvarig utgivare. Planen att koppla tidning och kommunikationsavdelning närmare varandra gäller dock fortfarande.

Fler avsnitt
Fler videos