Gå direkt till textinnehållet

TV4 fällt för otillåtna annonsavbrott

TV4 gjorde sig skyldig till otillåtna annonsavbrott i tre av åtta program baserade på Agatha Christies böcker om miss Marple. Granskningsnämnden har efter anmälan granskat tre av dem. Programmen var ca två timmar långa och helt fristående. Den enda återkommande figuren var miss Marple.

TV4 gjorde sig skyldig till otillåtna annonsavbrott i tre av åtta program baserade på Agatha Christies böcker om miss Marple. Granskningsnämnden har efter anmälan granskat tre av dem. Programmen var ca två timmar långa och helt fristående. Den enda återkommande figuren var miss Marple.

I vart och ett av programmen gjordes fyra avbrott för annonser. TV4 menade att detta följde bestämmelserna i radio- och TV-lagen då Miss Marple skulle ses som en TV-serie som kan avbrytas för annonser var 20:eminut. Granskningsnämnden ansåg dock att programmen måste ses som filmer gjorda för TV och följa de strängare regler som gäller för spelfilmer. Med hänsyn till filmens längd hade TV4 därmed endast rätt att

göra tre avbrott. TV4 fälldes också för ett sponsringsmeddelande med en filmsekvens som anknöt till sponsorns verksamhet. Den innebar ett otillbörligt kommersiellt gynnande. Nämnden beslutade att ansöka om att TV4 ska betala sammanlagt 300 000 kronor i särskild avgift för utformningen av sponsringsmeddelandet och det felaktiga antal annonsavbrott som gjorts. TV4 fälldes därutöver för att två av annonsavbrotten – på grund av ett tekniskt misstag – var felaktigt inplacerade. Någon avgift begärs inte för den överträdelsen.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos