Gå direkt till textinnehållet

TTs vd: ”Inte troligt att det kommer att vända”

I förra veckan fick de anställda på TT information om ett förestående stort sparpaket, men de fackliga förhandlingarna dröjer. Först vill ledningen involvera hela organisationen i kostnadsöversynen, berättar vd Per-Anders Broberg.

Sparpaketet om cirka 25 miljoner kronor beror på i huvudsak två saker: konsolideringen i dagspressen som lett till färre kunder och minskade intäkter, samt coronakrisen som dels påverkat dagspressens ekonomi, dels slagit direkt mot TT Nyhetsbyråns övriga intäkter.

– Det har varit en tuff tid för våra kunder under året och vi måste se till att vi har ett så bra erbjudande som möjligt för dem. Därför ser vi över våra kostnader, säger Nyhetsbyrån TTs vd och chefredaktör Per-Anders Broberg.

Konsolideringen är en strukturell förändring, medan coronakrisen snarare liknar en konjunkturförändring. Är det rimligt att lägga ett enda sparpaket som bygger på både en permanent och en tillfällig marknadsförändring?
– Vi vet inte hur marknaden kommer att påverkas av coronakrisen nästa år, eller på flera års sikt. Det är inte säkert eller ens troligt att det kommer att vända och se ut på samma sätt som det gjorde före mars 2020.

Annons Annons

Ni har inte gått ut med hur många tjänster som kommer att beröras. Varför inte?
– Vi vet inte än. Vi kommer gå igenom alla delar av verksamheten för att se vilka produkter och tjänster som är lönsamma eller kan bli lönsamma. Det arbetet vill vi inkludera personalen i. Vi tror att det är bättre att göra på det sättet för att skapa en förståelse för detta i hela organisationen, även om jag förstås inser att det kommer att upplevas som jobbigt.

Vilka delar av verksamheten är lönsamma då?
– TT går med vinst och har gjort det länge tack vare kostnadsminskningar och nya intäkter. Det viktiga för oss är att vi har en nyhetstjänst och en bildaffär som bär sina kostnader, och det gör de. Men det betyder förstås inte att det inte kan bli besparingar även på de områdena.

Så ni har inte inlett förhandlingar med fackklubbarna än?
– Nej, det väntar vi med till dess att vi är klara med genomlysningen. Vi kommer inleda förhandlingar inom kort och räknar med att bli klara i december så att vi kan genomföra besparingarna till årsskiftet, men vi vill förstås få det klart så snart som möjligt eftersom det kan vara oroande för personalen att inte veta vad som händer med ens avdelning eller ens tjänst.

Fler avsnitt
Fler videos