Gå direkt till textinnehållet

Total omläggning för kommersiell radio

Regeringen gör nu helt om i frågan om den lokala kommersiella radion. I en proposition föreslås att sändningsområdena ska kunna bli större och därmed ger man efter nästan 25 år upp tanken på stark lokal förankring av kommersiell radio.

I propositionen som överlämnades till riksdagen på tisdagen föreslår regeringen en möjlighet till utformning av större sändningsområden för kommersiell radio. När lokalradiolagen infördes 1993 var sändningsområdenas utformning viktig; tanken var att man skulle skapa förutsättningar för lokalt förankrad reklamradio bestående av många självständiga radioföretag. Därför infördes bestämmelser om att sändningsområdena skulle utformas efter lokala intresseområden.

Det systemet har fungerat dåligt för de kommersiella radiobolagen eftersom det inte gick att få ekonomi med så pass små sändningsområden. I stället har tillståndshavarna försökt nå ut med sändningar över fler än ett sändningsområde, genom nätverkssamarbeten, för att kunna sända reklam för en nationell marknad.

Nu vill regeringen riva upp den gamla lagstiftningen och ge tillståndshavarna möjlighet till större täckning, något som man menar skulle kunna skapa en bättre balans mot public service-radion.

I propositionen föreslår regeringen också att ändra reglerna om hur många tillstånd som en aktör får ha i ett sändningsområdem samt förslag om att ändra reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra att enskilda aktörer får ett alltför stort inflytande på radiomarknaden till nackdel för konkurrens och mångfald.

Förslagen väntas träda i kraft den 1 augusti 2017 och den nya tillståndsperioden inleds ett år senare.

Fler avsnitt
Fler videos