Gå direkt till textinnehållet

”Våga utreda bästa organisationsformen för radio och tv i allmänhetens tjänst”

Debatt Bäste Ove Joanson, OPS (Föreningen Oberoende Public Service) har som mål ett fortsatt starkt public service för alla i Sverige också i framtiden. Jag tror inte att vi når dit med hjälp av dina skräckbilder av vårt arbete.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

REPLIK till Ove Joansons debattartikel.

Vi vill vara konstruktiva genom att analysera vad det nya multimediala landskapet och publikens nya medievanor kräver av public service. Inom OPS styrgrupp arbetar vi fram förslag med vilka vi nu för en dialog med de politiker som är satta att utreda hur public service ska fungera fram till 2033.

Det gäller självklart både radio och tv inom public service. Vi i OPS styrgrupp har alla utom en under våra aktiva år arbetat för både radio och tv och har inga ambitioner att gynna televisionen framför radion. Det är inte vår uppgift.

Annons Annons

Under det senaste året har vi arbetat fram dokument med förslag när det gäller hur oberoendet till politiken och andra maktsfärer ska stärkas. Armlängds avstånd till makten måste hållas. Ett annat område är distributionen. Hur ska public service nå ut med sitt innehåll till publiken, som i första hand använder sociala medier och mobilen, inte sitter framför en tv-apparat?  Vi argumenterar för en fortsatt bredd i utbudet. Public service ska informera, utbilda och underhålla också i framtiden.  Vi vill bidra till en lösning av konflikten mellan SVT och TU om text på webben och just nu försöker vi ta reda på AI:s betydelse för public service.  Våra dokument med analys och förslag läggs successivt ut på vår hemsida.

Public service måste ha en stark och hållbar ekonomi om man ska klara av de stora framtida utmaningarna. För att utreda hur man når en robust ekonomi, är det naturligt att också låta en expertgrupp utreda hur public service bäst ska vara organiserat för att klara de framtida utmaningarna. För 30 år sedan gjordes senast en ny organisation för den tidens public service. Nu är det en helt ny värld. Då är det vettigt att än en gång vilja och våga utreda bästa organisationsformen för radio och tv i allmänhetens tjänst.

För vi har ju samma mål, Ove, ett starkt svenskt public service också i framtiden.

Christina Jutterström
ordförande i OPS

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *