Gå direkt till textinnehållet

Tigande på SVT

Arbetsklimatet på SVT är relativt gott. Det visar en undersökning som SVT låtit göra. Men ännu inte publicerade siffror som SJF-klubben tagit fram tyder på att en grupp medarbetare tiger och lider.

Arbetsklimatet på SVT är relativt gott. Det visar en undersökning som SVT låtit göra. Men ännu inte publicerade siffror som SJF-klubben tagit fram tyder på att en grupp medarbetare tiger och lider.

Under våren har Dagens Nyheter i några artiklar beskrivit SVT som ett tyst hus där medelmåttor gynnas och kreativiteten dödas.

63 procent av SVTs anställda har nyligen besvarat en klimatundersökning. Den ger inte stöd för tesen att det är munkavlar som gäller inom företaget.

Annons Annons

Påståendet “Min närmaste chef ger mig ofta möjlighet att arbeta självständigt” har fått drygt 6 poäng av 7 möjliga.

Att det går att påverka viktiga beslut och att information ges på ett öppet sätt har av medarbetarna rangordnats med 4,5 poäng. Det är något högre än 1996 då siffran blev 4,4. Exakt samma betyg gavs för hur pass väl personliga initiativ och nya idéer tas emot. Poängen för “Jag litar på att beslut i direktionen är riktiga” steg från 3,6 till 4,6.

SJF-klubben vid SVT arbetar med en egen enkät. Enligt Helena Nosti, ordförande vid SJF-klubben, har en tredjedel av de cirka 1 100 medlemmarna svarat. Av dem har ungefär tio procent, det vill säga drygt 30 personer, uppgett att de känner sig kränkta och mobbade.

Helena Nosti vill ogärna uttala sig.

—Vi hanterar det internt. Det är inte bra för våra medlemmar om det här haussas upp ännu mer.

Men är det verkligen bra att journalister, som ska slåss för öppenhet, lägger locket på?

—Vi lägger inte locket på internt. Vad vi än gör i det här läget kommer ledningen att uppfatta det som kritik.

Fler avsnitt
Fler videos