Tidningschefen Annica Grimlund: ”Lärarförbundet agerar antifackligt”

26 januari, 2018

Krisen på Lärarförbundets tidningar Chefen för tidningsverksamheten på Lärarförbundet Annica Grimlund berättar för Journalisten om hur hon kom till beslutet att avgå. Hon kallar Lärarförbundet ”antifackligt och odemokratiskt”.

I onsdags kunde Journalisten berätta att Annica Grimlund avgår i protest mot Lärarförbundets planerade inskränkningar i tidningarnas oberoende, som planerats under hösten och som Journalisten återkommande rapporterat om. Nu berättar Annica Grimlund om hur hon kom till beslutet att avgå, och återger också hur processen präglats av odemokratiska och rent av antifackliga inslag.

Varför avgick du?
– Jag anser att beslutet att ta bort det granskande uppdraget för våra oberoende medlemstidningar är ett så stort ingrepp att det borde ha gått till en kongress. Det ska inte styrelsen på egen hand bestämma. Här hindrar makthavarna sina granskare. Det är förvånande att de är så rädda och inte tål att granskas. Det är helt emot min syn på demokrati – och helt emot min moraliska kompass. Tidningarna är medlemmarnas, inte styrelsens. Jag har varit emot detta hela tiden, säger Annica Grimlund.

I tisdags avgick du ur styrgruppen men dagen efter valde du att helt säga upp dig. Vad hände däremellan?
– Jag hade en dialog med min chef, kanslichefen på Lärarförbundet, om vissa villkor som jag ville ha uppfyllda för att jag skulle kunna stanna kvar och driva den här verksamheten. De villkoren blev inte uppfyllda.

Vad gällde villkoren?
– De gällde självständigheten samt den övergripande respekten för de journalistiska principerna och för den journalistiska professionen. Om något annat förbund skulle bete sig så här respektlöst mot lärarprofessionen skulle Lärarförbundet reagera kraftfullt. Det här är ett yrkesförbund som värnar om sina medlemmars profession, som nu agerar respektlöst mot ett annat TCO-förbunds profession. Vi ingår ju i samma familj.

Vad säger personalen?
– Personalen har stöttat mig i den här processen men det har varit så oerhört mycket hemlighetsmakeri. Jag har aldrig jobbat i så många slutna processer som jag har gjort under hösten och vintern. Det är inte alls mitt arbetssätt. Det har inte varit en demokratisk process och jag tycker till och med att den har varit antifacklig i vissa avseenden.

Antifacklig? På vilket sätt då?
– Det har varit en brist på insyn och inflytande från de anställda, även från cheferna, just på grund av att processerna har varit slutna. Jag har suttit i ledningsgruppen och inte haft något inflytande över den här processen över huvud taget. Jag har blivit helt osynliggjord.

– Lägger man för mycket tystnadsplikt i förändringsprocesser blir processen antifacklig. Jag har inte fått berätta för mina redaktioner och mina chefredaktörer vad som pågår. Allt det här har jag protesterat mot hela hösten och nu orkar inte jag mer. Jag är helt slut. Nu får andra ta över.

Vad tycker du om Lärarförbundets agerande?
– Det är faktiskt ganska ofattbart. Jag har jobbat i många olika delar av mediebranschen sedan jag var 17 år, och jag har aldrig blivit behandlad så här. Jag har aldrig sett en organisation som beter sig så här, i eller utanför mediebranschen.

Vad behöver Lärarförbundet göra?
– Lärarförbundet behöver stanna upp och tänka om hur man kan jobba tillsammans men samtidigt ha respekt för vår profession. Det går att göra. Det finns förslag från oss på tidningsavdelningen på hur man skulle kunna göra med respekt för professionen. Det förslaget har över huvud taget aldrig varit uppe för diskussion.

Aldrig varit uppe för diskussion? Har man inte tagit emot det och pratat om det?
– Nej. Det förslag som chefredaktörerna på tidningarna och som jag har lagt skulle aldrig ha presenterats för ledningsgruppen, bara styrgruppens förslag, enligt styrgruppens beslut. Jag kuppade och skickade förslagen till alla i ledningsgruppen som var med på mötet i tisdags. Det bemöttes med absolut tystnad. Det förslaget arbetades fram av tidningsavdelningen under en workshop som vi hade i höstas. Att inte ens diskutera ett förslag som kommer från avdelningen som berörs … Jag måste säga att i min värld så är det antifacklig verksamhet. Jag har aldrig varit med om något liknande, att man inte vill lyssna på vad medarbetarna, eller ens vad cheferna säger. Det här har verkligen gått helt överstyr under hösten. Att avgå är kanske det bästa jag kunde ha gjort för nu kan processen ta ny fart under vettigare former.

 

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Willy Lindqvist lör, 2018-01-27 16:30
Lärarförbundets ledning tycks inte ha insett att förbundets medlemmar med sina avgifter betalar för sin tidning för att få en oberoende kontinuerlig insyn i förbundets verksamhet.
Krisen på Lärarförbundets tidningar

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies