Gå direkt till textinnehållet

SVTs utrikeschef: ”Man får inte bli rädd bara för att en konflikt väcker känslor”

Kriget i Gaza Nu kommenterar utrikescheferna på SVT och SR de många anmälningarna mot Gazarapporteringen. ”Det är ingen nyhet för oss att den här konflikten är starkt polariserande”, säger SVTs Pia Bernhardson.

Journalisten kunde igår berätta att fler än 100 anmälningar mot public service-bolagen kommit in till Granskningsnämnden sedan krigsutbrottet mellan Hamas och Israel den 7 oktober.

Pia Bernhardson, utrikeschef på SVT, är inte överraskad över siffran:

– Det är inte ett dugg förvånande att det kommer in många anmälningar när nyhetsutvecklingen är så dramatisk. Det är ingen nyhet för oss att den här konflikten är starkt polariserande. Vi vet också att vi alltid får kritik för att gynna den ena eller andra parten när det gäller den här frågan – en och samma bevakning kan alltså tolkas helt olika av beroende på var publiken har starka sympatier.

Annons Annons

Hur gör ni för att vinnlägga er om en balanserad rapportering i en så starkt polariserad konflikt?
– Det är alltid viktigt med en balanserad bevakning, oavsett hur polariserad en konflikt är. Det gäller att påminna sig om att vi har normala journalistiska metoder som fungerar också för detta. De ska tillämpas även här, förstås! Man får inte bli rädd bara för att en konflikt väcker starka känslor eller leder till många anmälningar.

– Vi ställer oss frågan dagligen och stundligen hur väl vi lyckas rapportera med syftet att ge en balanserad, saklig och opartisk bevakning.

Anders Pontara är utrikeschef på SR Ekot:

– Jag tror att en grundläggande förutsättning handlar om att det finns en redaktionell förståelse för komplexiteten kring den här konflikten – och den tycker jag verkligen att vi har på Ekot. Med den förståelsen följer också insikter om vikten av balans. Till det ska läggas att vi förstås har en hela tiden pågående och livfull redaktionell dialog kring detta, inte minst inom vår utrikesorganisation.

Båda berättar att publiken hör av sig även på andra vis än via Granskningsnämnden.

– Inte sällan hör lyssnare av sig med synpunkter på att enskilda nyhetsinslag bara belyser en sida eller frågeställning. Då brukar jag påpeka att balansen inte alltid kan förväntas ligga inom ramen för ett och samma inslag, utan att balansen i vår rapportering behöver bedömas över tid, säger Anders Pontara.

SVT får många frågor om siffrorna på döda och skadade i Gaza som de redovisar. Pia Bernhardson menar att det är relevant att redovisa dem även om SVT inte själva kan verifiera dem.

– Vid tidigare våldsutbrott i Gaza har nämligen siffror på döda och skadade i efterhand visat sig vara i stora drag tillförlitliga. Vi uppger dock alltid att källan är Gazas hälsoministerium, samt att verksamheten ytterst är kontrollerad av Hamas. Vi påpekar dessutom ofta att siffrorna i det här läget helt enkelt inte är möjliga att verifiera av en oberoende part.

SVT hämtar också mycket information via de stora nyhetsbyråerna som är på plats, AP och Reuters.

– Vi får dagligen stora mängder video, intervjuer och journalistiskt kontrollerade fakta som stärker bilden av att tusentals palestinier har dödats. SVT har också egna kontakter i Gaza som vi regelbundet talar med. Vi genomför också egna intervjuer med civila i Gaza, samt med representanter för olika internationella organisationer som har medarbetare på plats, lyfter Pia Bernhardson.

Hur förhåller ni er till källor generellt?
– Vi är noga med att påpeka vilken källan är och att väldigt många uppgifter inte kan verifieras av oss eller någon annan oberoende part medan kriget rasar. 

Fler avsnitt
Fler videos