Gå direkt till textinnehållet

SVT Text var osakligt om asylinvandring

En rubrik i text-tv var så missvisande att SVT bröt mot kravet på saklighet, anser Granskningsnämnden.

”Trots att flyktingpolitiken skärptes: Asylinvandringen i Sverige rekordstor”, hette det i puffrubriken på SVTs text-tv den 22 december förra året. I rubriken till artikeln talades det om ”Rekordhög asylinvandring”. I texten berättades det om 50 100 beviljade upphållstillstånd till och med november 2017.

Text-tv-sändningen anmäldes till GRN för att den enligt anmälarna felaktigt likställde antalet beviljade uppehållstillstånd med antalet asylsökande. Rubriken gav intryck av att det under året kom historiskt många asylsökande till Sverige, fast så inte var fallet, påpekade anmälarna.

SVT pekade i sitt svar på att rubrikutrymmet på text-tv är starkt begränsat och att uttrycket ”asylinvandring” därför var rimligt för att beskriva personer som getts uppehållstillstånd av asylskäl.

Granskningsnämnden håller med anmälarna om att texten kan uppfattas som att SVT likställer antalet beviljade uppehållstillstånd med antalet asylsökande, och att den därför är så pass missvisande att sändningen strider mot kravet på saklighet.

Fler avsnitt
Fler videos