Gå direkt till textinnehållet

SVT Rapport fälls för osaklighet om kärnkraft och reduktionsplikt

SVT Rapport fälls av Granskningsnämnden för inslag om små kärnkraftverk och reduktionsplikten.

I april sände SVT Rapport tre inslag om små kärnkraftverk, så kallade SMR. Flera personer anmälde inslagen som de menade var för ensidigt fokuserade på fördelarna med kärnkraft.

I inslagen påstods att höga kostnader har varit det tyngsta argumentet mot kärnkraft, något Granskningnämnden för radio och tv anser är osakligt, eftersom risker med kärnkraft samt lagring av kärnkraftsavfall också är tunga argument mot kärnkraft. Nämnden fäller därför inslagen för osaklighet.

Den 8 juni sände SVT Rapport ett inslag om politiska förslag om att förändra kravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, den så kallade reduktionsplikten, och om reduktionspliktens betydelse för att minska utsläppen och nå klimatmålen till år 2030.

I inslaget uppgav SVT att inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ger sju gånger mer klimatnytta än alla elbilar tillsammans. SVT Rapport gjorde en intervju med en bilist som tankade sin bil och då framhölls som en ”klimathjälte”. Inslaget anmäldes av flera personer.

Granskningsnämnden anser att den tillspetsade formuleringen om klimatnytta i påannonseringen i kombination med hur jämförelserna presenterades i inslaget och att en bilist som tankade diesel benämndes som en klimathjälte, medförde att helhetsintrycket av inslaget blev att det är positivt för klimatet att köra fossildrivna bilar. ”Framställningen blev därmed så förenklad att den medför att inslaget den 8 juni strider mot kravet på saklighet”, konstaterar nämnden som fäller inslaget.

Fler avsnitt
Fler videos