Gå direkt till textinnehållet

SVT får böta dyrt för logga på tröja

Förvaltningsrätten dömer SVT att betala 100 000 kronor för en väl synlig logga på en extremskidåkares tröja.

SVT fälldes förra våren av Granskningsnämnden för ett avsnitt av programmet ”Flickvän på låtsas”, där en extremskidåkare intervjuades. Enligt nämnden uppkom ”tveklöst” ett gynnande genom den
omfattande exponeringen av varumärket på skidåkarens t-shirt och den relativt framträdande exponeringen av varumärket på skidåkarens
snowboard.

Granskningsnämnden yrkade på att SVT skulle betala en särskild avgift på 100 000 kronor för överträdelsen, och förvaltningsrätten bifaller nu nämndens ansökan.

Förvaltningsrätten motiverar den höga summan med att SVT genom tidigare praxis borde veta var gränsen för otillbörligt kommersiellt gynnande går och tycker att SVT genom upprepade överträdelser uppvisat ”nonchalans inför klara regler”.

Annons Annons

SVT bestrider den höga avgiften och menar att gynnandet av varumärken inte var en följd av nonchalans eller uppsåt. Företaget understryker bland annat att man i flera steg försökt avlägsna kommersiella varumärken, och påpekar att man inte känt igen texten på skidåkarens tröja som ett varumärke.

 

Fler avsnitt
Fler videos