Gå direkt till textinnehållet

Sveriges Radio anställer lokalt

Plötsligt händer det: Sveriges Radio tillsvidareanställer. Hittills har tio programanställningar på lokala kanaler omvandlats till tillsvidareanställningar, och det kan bli ytterligare tolv. – Det här betyder inte att utlasningen på SR är slut, men det är ett jättesteg framåt, säger journalistklubbens ordförande Ulrika Hyllert. UPPDATERAD

Sveriges Radio ser just nu över bemanningen på de lokala kanalerna. I vissa fall innebär det att programanställningar konverteras till tillsvidareanställningar. Hittills har ett tiotal personer anställts, och enligt uppgifter till Ulrika Hyllert finns det utrymme för ytterligare tolv tillsvidareanställningar, en för varje lokal kanal, storstäderna borträknade.

Att SR ser över bemanningen på de lokala kanalerna är en del av en större omställning av kanalerna, där både innehåll, tablå och organisation ska förändras. Målet är att SR ska bli bättre på både aktualiteter och en mer djuplodande journalistik, säger programdirektör Björn Löfdahl.

– Vi gör en analys av vilken bemanning och vilka kunskaper som finns och vilken balans mellan programanställningar och tillsvidareanställda som behövs på varje kanal. Kommer vi fram till att det behöver en justering så gör vi den. Vi vet att vi på vissa ställen har haft för mycket svängdörr, på andra orter tycker cheferna att de har en bra balans, säger han.

Annons Annons

Hur ser en ”bra balans” ut?

– Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det beror bland annat på hur lätt eller svårt det är att hitta folk och om man som chef tycker att man har rätt bemanning eller inte. Man kan behöva ha det på olika sätt.

Ulrika Hyllert, fackklubbsordförande på SR, tycker att det är ”fantastiskt” att SR anställer.

– Vi ser det som ett resultat av många års kamp mot en för hög personalomsättning. Jag tror att det främst gynnar den lokala journalistiken, när kanalerna får personer som kan vara trygga på sin arbetsplats och bygga upp kompetens och kontaktnät. Det här är att ta ansvar för den lokala journalistiken.

Hon menar att det dock fortsatt finns stora problem med otrygga anställningar på Sveriges Radio.

– Det finns enskilda personer som jobbat i flera år och som inte får fortsätta. Och SR kommer fortfarande ha en för hög andel visstidsanställda, när det gäller P3 är jag till exempel ganska pessimistisk. Men det kan bli lite mer stabilt på lokala stationer. Jag trodde faktiskt inte att det här skulle hända. Det är ett jättesteg framåt.

Björn Löfdahl framhåller dock att SR under en period ökat antalet anställda på P3 för att stabilisera verksamheten och behålla särskilt viktig kompetens.

– Vi har därmed minskat antalet tillfälligt anställda. Det här sker på olika platser där vi gör P3-program. Inriktningen är medarbetare som är chefer, arbetsledare och producenter, men också de som är specialister eller är särskilt bra på den digitala journalistiken.

– Totalt kan det bli upp emot tio som konverteras, och vi har redan passerat halva den siffran. Men en ung kanal som P3 måste av naturliga skäl ha en stor del programanställda för att behålla kanalens karaktär.

SR genomför också anställningar av tidigare programanställda inom Digitala medier, det handlar enligt Löfdahl om 5-6 personer.