Gå direkt till textinnehållet

Strömhopp från styrelsen efter konflikten

Sex ledamöter i Frilans Riks styrelse ställer inte upp till omval. I ett par fall är en bidragande orsak konflikten som plågat styrelsen det senaste året. ”Egentligen vill jag inte sluta vara fackligt engagerad redan”, säger avgående styrelseledamoten Bella Stenberg (bilden).

Sex styrelseledamöter i Frilans Riks ställer inte upp till omval på årsmötet på måndag. En suppleant, Nana Eshelman Håkansson, lämnade styrelsen redan i maj förra året.

Gert Lundstedt säger till Journalisten att skälet till att han inte ställer upp är att han tycker att det är ett bra läge att lämna vidare.

Vice ordförande Gunilla Kracht, som precis som Gert Lundstedt sitter i Journalistförbundets styrelse, uppger att hon vill koncentrera sig på arbetet i förbundsstyrelsen:

Annons Annons

– Jag ställer inte upp för omval till Frilans Riks styrelse på grund av att jag upplevt att det tidvis varit svårt att kombinera med uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen. Mest är det en fråga om tid, bland annat eftersom jag bor i Malmö och det tidvis blir väldigt mycket resande, säger Gunilla Kracht.

Suppleanten Helena Isaksson Baeck uppger också att hennes tid och ork inte räcker till och att hon därför avböjt omval.

Leonarda Arcidiacono. 

Ledamoten Leonarda Arcidiacono säger att hon är väldigt tacksam över att ha fått arbeta tillsammans med alla i styrelsen under alla år. Hon berättar att hon blev tillfrågad flera gånger av valberedningen, men att hon tackat nej till omval:

– Mitt beslut beror på att jag ska ägna mig mer åt att frilansa och andra projekt. Vi är flera som slutar, jag kan bara tala för mig själv, men det har varit ett besvärligt år med en uppblåst konflikt som vi försökt hantera så gott vi kunnat. Jag hoppas att förbundet tittar närmare på hur de kan vara med och lösa och stötta när en konflikt uppstår på den här nivån, säger Leonarda Arcidiacono.

I en motion vill styrelsen att årsmötet på måndag just riktar en sådan uppmaning till Journalistförbundets styrelse, att införa kris- och konflikthantering på förbundsnivå, för att lösa eventuella konflikter i klubbar och sektioner. 

Bella Stenberg, som nyligen slutat som ordförande i Frilans Riks sektion i Göteborgsregionen, Västra Frilans, uppger att en av orsakerna till att hon nu väljer att inte ställa upp till omval som ledamot i Frilans Riks är den interna konflikten.

– Det är lätt att avgå, det är inte lika lätt att stanna. Egentligen vill jag inte sluta vara fackligt engagerad redan, men Västra Frilans förtjänar en nystart, och med den outhärdliga situation som råder är det bättre både för nästa Frilans Riks-styrelse och för mig personligen att jag inte fortsätter där. Jag kan inte heller stå för hur styrelsen hanterar medlemmarnas pengar, information och bemöter människor, säger Bella Stenberg.

Konflikten i Frilans Riks styrelse startade i maj 2022 med att en person lämnade styrelsen. Nana Eshelman Håkansson från Västra Frilans uppgav som förklaring till sin sorti att hon saknade förtroende för ordförande samt att hon var kritisk till hur medlemmarnas pengar används, och ansåg att styrelsen hade ett internt demokratiproblem. Konflikten handlade bland annat om bemötandefrågor inom styrelsen. Bella Stenberg valde av samma anledningar, samt att hon upplevde att härskartekniker användes, att ta en paus från styrelsearbetet i Frilans Riks.

Nana Eshelman Håkansson. Foto: Frida Winter

Nana Eshelman Håkansson säger idag att hon före sitt utträde försökt få till stånd en dialog om vad som skett, men ”möttes av tystnad”.

Bella Stenberg satt däremot kvar i styrelsen och deltog i styrelsens arbete och efter ett medlingsmöte i oktober med Gert Lundstedt initierat och lett av förbundsordförande Ulrika Hyllert även i styrelsemöten. 

– Situationen är låst och långt ifrån löst. Det som framkom på mötet var att vi har vitt skilda uppfattningar om vad som hänt och hur saker borde hanteras, säger Bella Stenberg.

Hur menar du att problemen har sett ut i styrelsen?
– Om vi pratar om bemötande och inte formalia så behandlas inte personer likvärdigt. Ifrågasättanden men även vanliga frågor bemöts med tystnad, det gäller också när det kommer från vissa medlemmar. När en ledamot började gråta på ett styrelsemöte i höstas blev hen tillsagd att ”behärska sig” i stället för att få stöd. Andra styrelsemöten har beskrivits som ”bra möten” fastän någon gråtit.

Bella Stenberg anser att Frilans Riks har åstadkommit en hel del bra saker, men att konflikterna och en i hennes mening bristfällig konflikthantering kommer att göra att det blir svårare att få frilansar att ställa upp på fackliga förtroendeuppdrag:

– Det är svårt nog från början, och jag tror många drar sig ännu mer för att bli fackligt aktiva när de får veta hur det går till i Frilans Riks, hur personer kan bli bemötta och oviljan att lyssna på kritiska synpunkter.

Gert Lundstedt sade i maj till Journalisten att han och övriga styrelsen haft svårt att förstå kritiken, bland annat eftersom han menade att arbetet i Frilans Riks varit omfattande och fungerat bra. Han uppgav också att han försökt initiera samtal och möten för att reda ut problemen.

Läs mer: Risk för stökigt årsmöte i Frilans Riks
Läs mer: Gert Lundstedt slutar som ordförande i Frilans Riks

Fler avsnitt
Fler videos