Gå direkt till textinnehållet

SRAO-avtalet klart: Över 10 procent på tre år

Avtalet för ungefär 2 000 journalister anställda på Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion är nu klart. Avtalet är på tre år och ger en lönehöjning på mer än 10 procent.

Avtalet för ungefär 2 000 journalister anställda på Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion är nu klart. Avtalet är på tre år och ger en lönehöjning på mer än 10 procent.

– Jag är mycket nöjd med avtalet. Vi är tacksamma för att företaget insett att deras främsta tillgång är medarbetarna, de som gör jobbet, säger Kenneth Sundin vice ordförande i journalistklubben på SVT och som deltog vid förhandlingarna.

Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén är också nöjd och beskriver avtalet som ett av de bästa på svensk arbetsmarknad i år.

Avtalet mellan Journalistförbundet och Sveriges Radios arbetsgivarorganisation (SRAO) bygger på en pott som ska fördelas individuellt i lokala förhandlingar varje år.

Den 1 april 2001 skall en pott på 2,6 procent fördelas där varje individ får minst 400 kronor. Den 1 april 2002 och 2003 sker också en lönerevision, dock utan indivuell garanti. Därutöver skall en så kallad flexibilitetspott på 0,5 procent fördelas årligen.

Flexibla med antal kvällar per månad

Journalistförbundet har gått med på att vara flexibla vad det gäller det antal kvällar anställda får jobba per månad. SIF har i sitt avtal med SRAO satt en gräns vid elva kvällar. Journalistförbundet har inte ställt några krav på antal kvällar utan vill att schemaläggningen skall lösas genom samråd mellan företaget och medarbetarna.

– Företaget har uppskattat detta så mycket att det ger oss en extra pott på 0,5 procent, säger Kenneth Sundin.

För att komma tillrätta med oskäligt utnyttjande av medarbetare kommer en arbetsgrupp, gemensam för de tre bolagen, att tillsättas. Den kommer att gå igenom hur företagen tillämpar reglerna för arbetstider och vid behov korrigera mindre goda exempel.

Löneöversyn varje år

Helt nytt i avtalet är att en löneöversyn skall göras den 1 april varje år, där ytterligare löneökningar kan komma på tal med hänsyn till erfarenhet, kvalifikation, befogenhet och så vidare. Detta skall utgöra en av de grundläggande principerna för lönesättningen.

– Det är en stark koppling mellan kompetens och löneutveckling i avtalet. Jag tycker att det är ett modernt avtal som siktar på framtiden och uppmuntrar anställda att vidareutbilda sig, säger Kenneth Sundin.

Han hade personligen hoppats på en större låglöneprofil i avtalet för att framför allt minska löneskillnaden mellan Stockholm och övriga landet.

– Det är en alldeles för stor skillnad. Men förhoppningsvis kan man råda bot på detta vid de lokala förhandlingarna. Avtalet ger nämligen en stor frihet för de lokala parterna att hantera potten, säger Kenneth Sundin.

Lägsta lönen för medlemmar höjs något över avtalet: 11,5 procent på 3 år för journalister med akademisk examen och med 11,6 procent för övriga. Den 1 april 2003 blir lägstalönen för akademiker 17 561 kronor i månaden och för övriga 15 895 kronor i månaden.

Avtalet uppmärksammar även gamla trotjänare som haft en dålig löneutveckling de senaste åren. De skall få sina löner höjda och ges möjlighet till utbildning för att höja sin kompetens.

I avtalet står det även att omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor skall justeras före löneförhandlingarna.

I procent räknat ger avtalet följande:

År 2001: 2,6 procent + en pott beräknat till mer än 0,5 procent (löneöversyn) + 0,5 procent (flexpott)

År 2002: 2,3 procent + en pott beräknat till mer än 0,5 procent + 0,5 procent

År 2003: 2,1 procent + en pott beräknat till mer än 0,5 procent + 0,5 procent

Journalistförbundet och SRAO har dessutom kommit överens om att höja upphovsrättsmedlen till 4 miljoner kronor per år för SVT, till 450 000 kronor per år för SR och till 200 000 kronor per år för UR. Pengarna skall fördelas mellan anställda upphovsmän i de tre programbolagen.

Journalistförbundet vill ha ett eget upphovsrättsavtal som skulle göra det möjligt att fördela upphovsrättsmedel enbart bland egna medlemmar. Därför har parterna kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för att förbundet till nästa avtalsperiod får ett eget avtal.

Nuvarande projektanställningsavtal förlängs. Förhandlingar om eventuella förändringar förs lokalt och ska vara slutförda senast vid årsskiftet 2001/2002.

pj@sjf

pj@sjf.se

Fler videos
Fler avsnitt